De politiek houdt “Het Wilde Westen” van online kansspelen zelf in stand

Na jaren van overleg is het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand goedgekeurd door de tweede kamer. Hopelijk veroorzaakt de eerste kamer niet meer vertraging. De terughoudendheid van de politiek bestaat onder andere uit angst voor een toename in de gokverslaving. Ook werd een mogelijke daling van de goede doelen inkomsten regelmatig besproken.

Ondertussen is Nederland een van de weinige landen dat de markt nog niet reguleert. Dit is een slechte zaak voor de naar schatting 800.000 Nederlanders die online spelen. Zij moeten namelijk uitwijken naar gedoogd aanbod zonder effectieve verslavingspreventie of zelfs onveilig illegaal aanbod. Om de politieke tegenstanders een beeld te geven hoe de verbeterde verslavingspreventie er uit kan zien heeft een website voor gokkasten dit al op haar website doorgevoerd.

Het politieke gemodder en gelobby hield de besluitvorming jaren tegen. De ene partij beredeneerde in het belang van de consument, de andere partij leek te lobbyen voor de inkomsten van de Goede Doelen loterijen. De politieke kritiek richtte zich zelfs op de Kansspelautoriteit (KSA), die onder andere door de ChristenUnie wordt verwijt haar werk niet goed te doen. Maar hoe kan de KSA haar werk doen met vastgebonden armen? Het is namelijk een lastige opgave om illegaal aanbod aan te pakken in een situatie waarin internationale aanbieders op de markt gedoogd worden. Wie moet je dan aanpakken? De KSA heeft voor zover mogelijk wel een poging gedaan om illegaal aanbod aan te pakken; in 2016 heeft zij 55 illegale gokapps laten verwijderen uit de appstore.

“Waar vraag is volgt nou eenmaal aanbod”

Zonder regulatie kan er niet goed gehandhaafd worden. Het gaat namelijk om een bezigheid waar veel Nederlanders behoefte aan hebben. Een totaalverbod leidt dus alleen maar tot meer toevlucht naar het illegale aanbod. Zolang er alleen gespeeld kan worden bij illegaal aanbod, zal dat illegale aanbod blijven terugkomen. Het uitbannen is niet mogelijk, want waar vraag is volgt nou eenmaal aanbod.

Snelle regulatie is in het belang van de consument

Wanneer het illegale aanbod gescheiden kan worden van de aanbieders met vergunning kan dit illegale aanbod veel effectiever worden bestreden. Daarnaast kunnen de vergunninghouders gecontroleerd worden op de kwaliteit van het aanbod, zoals bijvoorbeeld correcte uit keer percentages. Dus de regulering is juist noodzakelijk voor de consumentenbescherming. Niet alleen tegen frauduleuze praktijken, maar ook vanwege de verslavingspreventie.

De cijfers dat online een hoger risico tot gokverslaving met zich meebrengt schreeuwt juist om snelle regulatie. Vanwege het uitblijven van een beleid wordt “Het Wilde Westen” juist in stand gehouden, want weinig online aanbieders hebben een gerichte preventie van gokverslaving. En legalisatie kan dat veranderen.

De politiek stelt onder andere dat de aanbieders immers eerder een prikkel zullen voelen tot het aanzetten tot gokken en het behalen van winst dan tot het terugdringen van de vraag naar hun diensten. Dit is de verkeerde vraag, want uiteraard is de aanbieder er niet bij gebaat de vraag naar hun diensten te willen terugdringen. Het uitgangspunt is dat de aanbieder excessief gedrag wilt en dient te beteugelen. Zoals de horeca eigenaar of de barman/barvrouw die geen alcohol meer schenkt aan een duidelijk te dronken gast.

 

Speel gerust, maar zet jezelf niet op het spel

De kansspel website heeft in samenwerking met een ex-gokverslaafde een waarschuwing slogan “Speel gerust, maar zet jezelf niet op het spel” ontwikkeld. Volgens de ervaringsdeskundige wijst dit mee op de consequenties van een gokverslaving. Op de informatiepagina is zijn persoonlijke verhaal te vinden. De waarschuwing slogan staat prominent onder de navigatie van de webpagina. Dit in plaats van onderaan de pagina, zoals nu bij Holland Casino het geval is. Daarnaast heeft de site in lijn met het wetsvoorstel KOA voorbeeld advertentiemateriaal ontwikkeld, waar de waarschuwing slogan in verwerkt is.

 

De politiek staat te ver van de markt en haar eigen handhaver

De Kansspelautoriteit geeft aan bij haar verslavingspreventie de kansspelaanbieders, spelers, consumenten en gemeenten te willen betrekken. Vanwege de huidige verbod situatie, is het niet mogelijk dit ten uitvoer te brengen, want met welke aanbieders moet de KSA nu aan tafel? Daarom is de KSA ook een groot voorstander van de regulering, want dan kan zij eindelijk naar verbetering toewerken.

De vraag is wel hoe groot de invloed van de goede doelen loterijen in de politieke lobby is? Het is op zijn minst gezegd toch frappant dat de mogelijke terugloop van hun inkomsten door politieke vertegenwoordigers worden besproken. Dit kan op het eerste oog misschien als redelijk argument worden gezien, alleen is het bij nader inzien best een kortzichtige redenering. Houdt dit dan in dat een berekende daling van 50 miljoen voor goede doelen belangrijker is dan de bescherming van 800.000 online spelers?

Er dient nu een wet te worden aangenomen die de regulering snel mogelijk maakt. Deze wet kan de regulering van morgen nog niet bevatten, alleen wel mogelijk te maken. En dat kan alleen gebeuren in samenwerking met alle belangenpartijen. Meer achtergrond hierover is hier te vinden.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!