Waarom de Europese Unie zal mislukken

Meestal kijken we vanuit een financieel oogpunt naar de EU en dat is fout, want daarmee zien we niet de werkelijke redenen waarom de Europese Unie zal mislukken en de volgende financiële crisis niet zal overleven.

We zijn gewend dat overheden te hulp schieten als er weer eens een financiële crisis ontstaat, maar wanneer deze in de komende maanden opnieuw de kop zal opsteken, dan zal blijken dat de ECB niet over de mogelijkheden beschikt om het systeem te redden.

Even los van de beweegredenen waarom die Unie tot stand moest komen, is het duidelijk dat iedere lidstaat gewoon hun eigen identiteit houdt, hoe men ook probeert deze weg te poetsen.

Na het originele begin van de EGKS zo’n 65 jaar geleden blijven de originele oprichters nog steeds zichzelf. Een Fransman is nog steeds een Fransman, een Duitser blijft hoe dan ook een Duitser en ook een Italiaan blijft zichzelf. Net zoals de Belgen en de Nederlanders gewoon lekker zichzelf blijven.

En dus ontbreekt het de EU aan een nationale identiteit en daarom ook politieke cohesie. En hoewel de Europese Commissie vanuit Brussel uit alle macht probeert een bepaalde autoriteit neer te zetten lukt dat niet, simpelweg omdat het geen democratische autoriteit heeft.

Volgens experts zoals het Mises Institute is ook de eenheidsmunt, de euro, een gedrocht dat gedoemd is te mislukken.

Zij stellen dat de hele EU eigenlijk niets meer is dan een een-tweetje tussen Duitsland en Frankrijk om te zorgen dat hun belangen worden veilig gesteld en er allesbehalve een vrije markt ontstaat. De EU moet een beschermde markt worden, waarbij die twee goed voor hun eigen belang hebben gezorgd.

De reden dat landen heel gemakkelijk overstapten naar de euro destijds was gelegen in het feit dat ze veel goedkoper geld konden lenen in euro’s dan in hun eigen nationale valuta en waar dat allemaal toe heeft geleid zien we dagelijks in de praktijk.

Vanaf het prille begin had niemand enig gevoel bij de euro en daarmee ook geen verantwoordelijkheidsgevoel. De regels werden aan de laars gelapt en de euro werd een graaipot waar iedere overheid van de lidstaten naar hartenlust uit kon snoepen. Landen zoals Griekenland zijn daar primaire voorbeelden van.

Al met al zijn we als Europese Unie in een positie beland, waarbij een politieke en economisch crisis net om de hoek staat. Op dit moment is het onduidelijk of die crisis zal beginnen door factoren van buiten af of door interne gebeurtenissen binnen de EU.

Waar het Mises Instituut echter van overtuigd is dat we kijken naar een periode van maanden en niet jaren voordat die crisis zich zal manifesteren.

Wanneer die gebeurtenis zal plaats vinden zal dit voor een schok op de financiële markten zorgen, waarbij waarschijnlijk twee dingen zullen gebeuren.

In de eerste plaats zal de euro geweldig dalen ten opzichte van de dollar. Maar, gezien het gewicht van de euro ten opzichte van andere internationale valuta zal dit voor een aanzienlijke verstoring in de valutamarkten zorgen.

Ten tweede zal je een vlucht krijgen van mensen die hun heil zullen zoeken in dingen zoals goud. Wanneer dit gebeurt, dan weet je dat de valuta op instorten staat en de reden dat men dat wegvlucht in goud is omdat er niet of nauwelijks andere vluchthavens zijn.

De eindconclusie van dit gerenommeerde economisch instituut is dan ook dat het heel moeilijk is om een andere uitkomst te zien dan die waarbij de Europese Unie als slecht gemaakte constructie volledig in elkaar zal klappen.

Voor wat betreft het lot van de euro zijn ze helemaal pessimistisch en denken zij dat deze valuta zal ophouden te bestaan als geld, en dat heel snel.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!