De dictatuur van Brussel slaat volledig door

Een land dat binnen Europa consequent haar eigen vluchtelingenbeleid heeft gevoerd is Hongarije. Al vanaf het begin van de stroom vluchtelingen lag het wat Europa betreft dwars en begon in september 2015 met het bouwen van een muur langs haar grens met Servië en blokkeerde het een maand later de doorgang vanuit Kroatië.

Ook werden er door Boedapest nieuwe wetten geïntroduceerd, waarbij het strafbaar werd gesteld om illegaal het land binnen te komen, evenals het vernielen van de grenshekken. Door middel van snelrechtprocedures zijn er inmiddels al 3.000 mensen veroordeeld, waarvan het in de meeste gevallen tot een verplichte uitzetting kwam.

Dit viel uiteraard niet in goede aarde in Brussel, waar men in woede ontstak omdat dit regelrecht inging tegen de door Merkel gedicteerde “open deuren” politiek. Terwijl de meeste burgers binnen de EU het volkomen eens zijn met de maatregelen die Hongarije heeft getroffen viert hypocrisie de boventoon bij de ongekozen EU technocraten en gaan er nu zelfs stemmen op dat Hongarije de EU dient te verlaten vanwege haar benadering van het vluchtelingeprobleem.

De Minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg, Jean Asselborn, vertelde aan Die Welt dat Hongarije echt niet langer lid kan blijven, omdat het de vluchtelingen “bijna net zo slecht als dieren” behandelde. Daarnaast is hij van mening dat de manier waarop Hongarije de vluchtelingencrisis heeft aangepakt, absoluut niet zonder gevolgen mag blijven.

Volgens hem zal het ook niet lang meer duren voordat Hongarije opdracht gaat geven aan haar troepen om iedereen die het toch voor elkaar krijgt om over de hekken te klimmen ter plekke zal worden doodgeschoten.

Als motivatie voor zijn oproep om Hongarije in ieder geval voorlopig te schorsen als lid en misschien wel helemaal te verwijderen, gaf hij aan dat dit de enige manier is om de samenhang en de waarden van de Europese Unie te waarborgen.

Op 16 september komt de complete Europese politieke elite met alle nationale leiders (zonder Engeland) in Bratislava bijeen om de toekomst van de EU te bespreken.

Waar het over gaat, blijkt uit het volgende bericht:

De top gaat niet over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk, maar over de eventuele hervormingen die nodig zijn om het vertrouwen van de burger in de Europese Unie te herwinnen. De regeringsleiders hebben op hun top van 28/29 juni 2016 geconstateerd dat bij veel mensen onvrede bestaat over de huidige stand van zaken, op Europees of op nationaal niveau. Hervormingen zouden ertoe moeten leiden dat de EU betere resultaten bereikt op terreinen als veiligheid, banen en groei.

Slimme jongens, dat ze dat ze zomaar door hebben dat de gewone burger in landen als Nederland en België meer dan genoeg heeft van dat Europese circus.

Een EU waar nationale overheden de rol van symbolische parlementen vervullen en die wanneer ze toch besluiten nemen, zwaar zullen worden gestraft.

Iedereen heeft altijd de mond vol over democratie, maar wanneer je democratie in de praktijk ziet en het past niet in het straatje van de politieke elite in Brussel, dan ontstaat er een groot probleem.

Hongarije is nog steeds een soevereine zelfstandige staat met een democratisch gekozen overheid die klaarblijkelijk besluiten neemt waar de eigen bevolking achter staat. Er worden geen mensen vermoord, of op andere wijze mensenrechten geschonden, het land heeft ervoor gekozen om geen illegale vluchtelingen zomaar binnen te laten wandelen.

Of men dat nu leuk vindt of niet, dat is een recht dat een soeverein land heeft met een democratisch gekozen overheid.

Hongarije is een land waar de overheid wel luistert naar wat de burgers willen, dit in tegenstelling tot Duitsland waar Angela Merkel gewoon doorgaat met wat ze doet, ondanks dat de peilingen en de onlangs gehouden verkiezingen uitwijzen dat de bevolking er meer dan genoeg van heeft.

De uitspraken van de Luxemburgse Minister zijn een waarschuwing. Een duidelijk teken van waar het straks naar toe gaat, als de EU op de huidige voet doorgaat.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!