Huidige koers van Europese Centrale Bank rampzalig

De reden waarom Mario Draghi de Europese economie blijft stimuleren is omdat de inflatie maar niet op gang wil komen en de ECB wanhopig op zoek is naar een inflatiegroei van rond de 2 procent.

Maar, waarom eigenlijk? Volgens de econoom Edin Mujagic in een interview in de Telegraaf moeten we eigenlijk helemaal niet gaan zitten wachten op die inflatie, omdat de geschiedenis leert dat we ook in tijden van deflatie wel degelijk een voorspoedige welvaart kunnen genieten.

Zo noemt hij de periode na de industriële revolutie als voorbeeld, toen hadden we in de 25 jaar daarna een periode van prijsdalingen, maar een ongekende welvaart.

Inflatie is eigenlijk alleen interessant wanneer je schulden hebt, niet als je bijvoorbeeld spaargeld hebt.

Wanneer de ECB haar zin krijgt en een inflatie van 2 procent weet te bereiken, dan over een periode van 10 jaar gerekend is je geld 20 procent minder waard geworden.

Mujagic legt uit dat wij sinds 1914 te maken hebben gehad met een inflatie van 2.200 procent. Niet alleen bij ons heb je dat, maar ook in andere landen. Zo was wat 1 dollar was in Amerika in 1900 vorig jaar in 2015 nog maar 4 cent waard.

Iets wat de geschiedenis ons leert is dat wanneer mensen de beschikking hebben over de gelddrukpers zoals de ECB, ze ook geneigd zijn deze te gebruiken. Niet alleen dat, maar dat ze dat blijven doen, ondanks het feit dat keer op keer in de praktijk blijkt dat het niet werkt.

De doelstelling van de ECB is tweeledig: de economie laten groeien en de inflatie aanwakkeren tot een percentage van 2 procent. Maar, als bijvoorbeeld blijkt na een periode van 60 miljard euro per maand bijdrukken, dat dit niet werkt, dan gaan ze niet om tafel zitten om een andere strategie te bedenken.

Nee, dan gaan ze niet alleen gewoon door met wat ze al deden, alleen gaan ze dan het bedrag verhogen naar 80 miljard euro per maand.

Wat de geschiedenis ons ook leert, is dat wanneer je op een dergelijke manier geld blijft bijdrukken, er op een gegeven moment absoluut inflatie zal ontstaan. Maar, dat wordt dan een inflatie die waarschijnlijk niet meer in de hand te houden is en zodanig zal exploderen dat we toestanden krijgen zoals in Venezuela waar je geld dan helemaal niet meer waard is.

Mujagic geeft als voorbeeld het verhaal van een oud president van de Bundesbank die zei dat inflatie net tandpasta is. In het begin is het wat moeilijk om de pasta uit de tube te krijgen, maar als het er één keer uit komt, krijg je het nooit meer daarin terug.

Het grote probleem is dat alles in onze huidige maatschappij draait op schuld. We hebben inflatie nodig om de schulden onder controle te kunnen houden, zodat ze betaalbaar blijven. Toen men begin jaren zeventig de waarde van het geld loskoppelde van het goud, was het ook gedaan met de beheersing van schulden.

Alles en iedereen is toen volledig losgeslagen en zowel bij bedrijven als overheden zijn de schulden volledig uit de pan gerezen. En het is vanwege die schulden dat we geen deflatie mogen hebben, want dan zijn die schulden onbeheersbaar.

Ondertussen zit de ECB zo langzamerhand in een spagaat, waar het niet meer uit komt. Wanneer het in dit tempo geld blijft bijdrukken, dan komt er een punt waarop de inflatie zal losbarsten en dan niet meer onder controle te houden zal zijn.

Een periode van deflatie toestaan kan ook niet, want dan zullen de schulden steeds zwaarder gaan wegen, met alle ellende van dien.

Stoppen met “stimuleren” is iets dat zou moeten gebeuren, maar dan gaat de normale marktwerking weer zijn gang en kan je een ineenstorting van de beurs verwachten, omdat alles nu aan de beademing van Mario Draghi hangt.

Duidelijk is dat Mario Draghi en de ECB geen oplossing hebben en de ellende alleen maar veel erger zullen maken. Probleem is alleen dat overheden bestuurders van centrale banken niet kunnen ontslaan. Zij staan ongeveer op hetzelfde niveau als God en zijn volkomen onaantastbaar en machtiger dan koningen of presidenten.

Het volgende fragment is afkomstig uit een boek van Edin Mujagic en het heet: Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen.

Zoveel macht geconcentreerd in een instelling die ons dagelijks leven sterk beïnvloedt (uw hoogste uitgave elke maand, namelijk de hypotheekaflossing en –rente of de huur, is afhankelijk van het rentebeleid van de ECB, net als wat u met uw salaris kunt kopen), waarvan de bestuurders niet gekozen zijn en die in de praktijk geen verantwoording hoeft af te leggen en waar geen ontslagen kunnen vallen, ongeacht wat men doet of veroorzaakt, is principieel onjuist en ongewenst.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!