Voorlopig geen geld meer voor de Grieken

Eén van de langstlopende dramaseries in de Europese Unie is die van de Griekse crisis en dan met name de manier waarop dit land in leven wordt gehouden.

Het land Griekenland is uiteraard volkomen failliet en het doet haar uiterste best om haar schuldeisers er iedere keer van te overtuigen dat ze nu deze keer werkelijk hervormingen zullen gaan doorvoeren.

Het doet net alsof het druk bezig is met hervormingen, terwijl het in werkelijkheid niets anders doet dan tijdrekken. Dat is op zich begrijpelijk, want de maatregelen die de Griekse overheid moet nemen in opdracht van haar schuldeisers zullen niet goed vallen bij een bevolking die het al heel zwaar te verduren heeft gehad.

Onderdeel van de hervormingen die Griekenland moet doorvoeren is onder andere het ontslaan van grote aantallen ambtenaren.

Maar, ook de Europese Unie zit in een aardige spagaat met Griekenland, want zij kunnen het land niet in gebreke laten blijven, want dat zou voor een sneeuwbaleffect bij de banken kunnen zorgen.

Dus, werden er eerder dit jaar fondsen overgeboekt naar Athene, die het vervolgens met dezelfde snelheid weer terug boekte, alleen heette het nu “voldoen aan betalingsverplichtingen ten opzichte van schuldeisers”.

Maar, omdat er deze maand geen verplichte betalingen op het programma staan van Griekenland aan instituten die toebehoren aan de trojka (Europese Unie, Europese Centrale Bank en Internationaal Monetair Fonds), doet de EU nu weer heel moeilijk met het overboeken van de volgende stap in de overeengekomen leningen.

De eerste tranche van 10,3 miljard euro is dit voorjaar goedgekeurd en 7,5 miljard euro daarvan is ondertussen over gemaakt. Het restant zou deze maand overgemaakt moeten worden, maar de EU schijnt van plan te zijn om dat dit jaar niet meer te gaan doen. Er staat een vergadering gepland voor de Ministers van Financiën op 21 september.

Athene is er weer in geslaagd om de collega’s in andere EU landen weer eens op de kast te krijgen omdat het van de afgesproken 15 hervormingen er tot nu toe slechts 2 heeft uitgevoerd. Deze overeengekomen hervormingen waren onderdeel van het laatste overeengekomen reddingpakket.

Daarnaast heeft Griekenland geen enkele haast gemaakt met het privatiseren van staatseigendommen zoals was overeengekomen.

De Grieken zijn nu 8 jaar onderweg met hun financiële crisis en het leven is er voor veel burgers aldaar alleen nog maar slechter geworden.

Het land kent het hoogste werkeloosheidspercentage van Europa en uit een onlangs gehouden onderzoek blijkt dat extreme armoede in het land is gestegen van 2,2 procent van de bevolking in 2009 tot 15 procent in juni dit jaar. We praten dan over een totaal aantal mensen dat bittere armoede lijdt van 1,6 miljoen.

De Griekse overheid wordt nu gedwongen om nu in sneltreinvaart nog verdere bezuinigingen door te voeren om de resterende 2,8 miljard euro op tijd te krijgen.

Dit betekent meer bezuinigingen, maar ook belastingverhogingen en verlaging van pensioenen. En dat alles in een land waar veel van haar burgers nu al de wanhoop nabij zijn.

Ondertussen wordt het grootste probleem waarschijnlijk niet of Griekenland wel of niet het geld van de EU zal krijgen om de EU terug te betalen, maar dat de Griekse maatschappij in snel tempo op weg is naar een totaal chaotische staat.

Bijna iedere dag nu vinden er aanvallen plaats op politie units bij de technische universiteit in Athene door anarchisten. Ook bij andere universiteiten beginnen zich dergelijke dingen voor te doen.

De Griekse politie is in volle paraatheid gebracht en men verwacht een herfst vol met onverwachte gebeurtenissen en geweld.

Zo vertelt een bron binnen de politie dat er iedere dag tussen 15 en 200 jongeren, met hun gezicht onherkenbaar door capuchons aanvallen op de politie uitvoeren bij de technische universiteit. Ze gooien vuurbommen richting politie en steken vuilniscontainers in brand.

De politie krijgt steeds meer te verduren en wordt steeds meer gezien als een verlenging van de overheid.

Er gaan nu stemmen op die zeggen dat tegen de tijd dat Europa eindelijk door heeft dat het op deze manier in de greep houden van Griekenland tot gevolg heeft dat de Griekse maatschappij wordt verpletterd, het niet meer hoeft omdat er tegen die tijd geen Griekse maatschappij meer is.

Wordt het niet hoog tijd dat ook Griekenland de kans krijgt om op een normale manier de EU te verlaten en haar eigen koers te varen zoals het duizenden jaren lang heeft gedaan? Wordt het niet hoog tijd dat er een eind komt aan deze zieke tragedie die alleen maar verliezers kent?

De Nederlandse bevolking wil dit soort mensonterende toestanden niet langer en ook de Griekse niet.

Alleen de ongekozen technocraten in Brussel willen het graag.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!