Binnen 33 jaar zijn er 800.000 minder levensvormen

Iets wat we allemaal ervaren is dat het weer anders is dan vroeger. Ook bij ons schijnen de echt koude winters een beetje tot het verleden te behoren en ook wij maken soms hele warme dagen mee.

Iedere keer opnieuw horen we van de weermensen dat er weer een warmterecord is gebroken en dat alles schijnt te maken te hebben met de opwarming van de aarde.

En of die opwarming nu wel of niet door mensen wordt veroorzaakt, feit is dat hetgeen er momenteel op aarde gebeurt gevolgen heeft voor de toekomst van onze planeet.

In onderstaande video een kort interview met de bioloog Dr. Reese Halter die zegt dat als we niet heel snel aanzienlijke veranderingen doorvoeren op aarde, er binnen 33 jaar zo ongeveer 800.ooo bestaande levensvormen zullen zijn uitgestorven.

De manier waarop we dit volgens Reese moeten doen is om te zorgen dat we tegen 2030 voor 80 zijn omgeschakeld naar duurzame energie.

Steeds meer wetenschappers zeggen dat de mens door zijn gedrag zoveel schade heeft veroorzaakt aan de planeet, dat we een compleet nieuw geologisch tijdperk zijn binnen gegaan.

Reese zegt dat dit alles dusdanige gevolgen heeft dat wij op dit moment duizend keer sneller levensvormen verliezen dan in de afgelopen 65 miljoen jaar.

De enige manier waarop we dit kunnen terugdringen is door het redden van de natuur. Nu en niet over een aantal jaren. De natuur is het systeem dat ons in leven houdt en we moeten doen alsof we in een oorlog zitten en de problemen in rap tempo te lijf gaan. De technologie om dat te kunnen doen is beschikbaar, maar het ontbreekt nog vaak aan politieke wil.

Echter, we hebben geen keus, want het is een zaak van wel of niet overleven.

Voor Dr. Rees Halter is het duidelijk. Om als aarde te kunnen overleven, moeten we vanaf nu net doen alsof we ons in een oorlog bevinden die we moeten winnen of anders horen ook wij bij de levensvormen die in de niet al te verre toekomst niet meer op aarde aangetroffen zullen worden.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!