Dit is waarom mensen eigenlijk niet mogen genezen

Wanneer je de gezondheidszorg volledig commercieel maakt, dan kan je verwachten dat commerciële belangen belangrijker zullen zijn dan het welzijn van de bevolking of de portemonnee van de belastingbetaler.

De volgende zin is afkomstig uit een persbericht van het Centraal Plan Bureau:

De uitgaven voor de gezondheidszorg nemen ook de komende decennia sterk toe. In 2040 zijn zij naar verwachting tussen 6% en 18% van het bruto binnenlands product (bbp) hoger dan nu.

Algemeen wordt gemakshalve maar even aangenomen dat dit allemaal gebeurt omdat er meer oudere mensen komen of dat we gewoon wat zieker worden.

Maar, wanneer je dan kijkt naar berichten in de media, dan zie je een ander verhaal:

We hebben de afgelopen week de rel gehad rondom het Amerikaanse bedrijf Mylan die de Epipen op de markt brengt. Voor mensen met een allergie, kan deze anti allergie prikpen van levensbelang zijn.

Deze pen kostte 8 jaar geleden 100 dollar en diezelfde pen kost nu 600 dollar. Die waanzinnige prijsstijging heeft alles te maken met patenten die farmaceutische bedrijven bezitten voor een bepaald product, waardoor ze kunnen vragen wat ze willen. Volgens Amerikaanse media zit er in die pen een medicijn ter waarde van 1 dollar, dus kassa.

Om “het publiek tegemoet te komen” heeft Epipen nu een soort B merk op de markt gebracht voor 300 dollar. Het is exact hetzelfde product, alleen het geen Epipen.

Het gaat bij de farmaceutische industrie maar om één ding en dat is zo veel mogelijk omzet draaien tegen een zo hoog mogelijk rendement.

In dat kader zijn berichten in de pers zoals die gisteren waren te lezen dan ook niet zo vreemd.

Uit een onderzoek, gehouden door de Volkskrant onder 13.000 medisch specialisten, bleek dat de farmaceutische industrie ieder jaar opnieuw miljoenen euro’s betaald aan deze artsen. Vaak gebeurt dat niet in de vorm van contant geld, maar bijvoorbeeld door volledig verzorgde snoepreisjes naar congressen. Maar, ook worden er kapitalen betaald aan die artsen voor het houden van spreekbeurten en dergelijke.

Aangezien de farmaceutische industrie niet het Rode Kruis is, doen ze dat niet omdat ze die specialisten zulke aardige mensen vinden, maar omdat ze wat terug verwachten.

Ze verwachten in ruil dat die artsen hun medicijnen zullen voorschrijven en dan liefst zoveel mogelijk, want dat levert tenminste iets op. Al die smeergelden moeten tenslotte met winst worden terug verdiend.

Daarnaast hebben we tegenwoordig ook de zorginstellingen zelf die volledig commercieel zijn en allemaal geld moeten verdienen voor de aandeelhouders.

Hetgeen natuurlijk automatisch leidt tot de volgende vraag: Wie heeft er nog belang bij dat mensen worden genezen?

Het antwoord is simpel: Afgezien van de patiënt zelf, niemand.

Zieken mensen zijn nodig om het gezondheidssysteem economisch haalbaar te maken en te houden. Zieke mensen zijn de grondstof voor de medische industrie. Hoe groter het aanbod aan grondstoffen, des te meer kan de gezondheidsindustrie omzetten en des te meer valt er te verdienen.

Er is op zich natuurlijk niets mis met commercieel werken, maar wanneer de combinatie wordt gemaakt met de gezondheid van de bevolking, dan begeef je je als overheid op heel glad ijs. Want, dan kan je verwachten dat commerciële belangen zwaarder zullen wegen dan het welzijn van de bevolking.

Dan kan je honderd keer komen met kreten zoals zorgplicht voor bedrijven, maar in de praktijk is de enige zorgplicht die commerciële bedrijven hebben, het zorgen voor het welzijn van de aandeelhouders.

Daarom moet het huidige gezondheidssysteem volledig op zijn kop en moet gezondheidszorg terug naar de overheid en een nationaal ziekenfonds zodat mensen het genezen van mensen weer voorop staat en niet het maken van winst.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!

One thought on “Dit is waarom mensen eigenlijk niet mogen genezen

Comments are closed.