Waar is al het goud?

Door de eeuwen heen is goud altijd beschouwd als een veilige belegging en dat zeker in roerige tijden. Met goud heb je iets solide wat concreet aanwezig is en wat je in moeilijke tijden zelfs kunt gebruiken om handel mee te drijven.

Naarmate de wereld of een land meer onrustig wordt, stijgt de prijs van goud en omgekeerd. Goud vervult een beetje de rol van kerken. Deze zijn meestal leeg in goede tijden, maar stromen vol wanneer de situatie kritiek wordt.

Nu is het voor veel mensen lastig om zelf fysiek goud aan te schaffen of men wil al dat gedoe niet en voor hen zijn er andere manieren om toch te investeren in goud, zonder dit fysiek in huis te hebben.

Eén van die manieren is Xetra Goud in Duitsland. Het betreft hier een zogenaamde ETC wat betekent Exchange Traded Commodity (ETC). Wanneer je een dergelijke ETC koopt, dan krijg je geen fysiek goud, maar een soort tegoedbon die je kunt houden of verhandelen op de beurs.

Wanneer je wilt dan kan je op verzoek je tegoedbon inleveren voor fysiek goud. En daar is nu in Duitsland deze week een probleem ontstaan en dat heeft een hoop commotie en onrust veroorzaakt.

Nu schijnt het zo te zijn dat wanneer je een dergelijke tegoedbon wilt inleveren, je dan het goud krijgt geleverd via de bank waar jij klant bent. Een Duitser die de afgelopen week zijn tegoedbon wilde inleveren en klant is bij de Deutsche Bank kreeg zonder opgaaf van redenen te horen dat het niet mogelijk was om fysiek goud te leveren.

Dit is geheel tegen de voorwaarden van Xetra Goud en de vraag was dan ook of het probleem bij Xetra lag of bij de bank die het goud moest leveren, in dit geval de Deutsche.

De consensus onder een aantal financiële verslaggevers is op dit moment dat het probleem waarschijnlijk ligt bij de bank die het goud moet leveren en niet zozeer Xetra.

Een journalist die vervolgens in deze kwestie dook en de beursautoriteiten benaderde met de vraag of fysieke levering van goud alleen een probleem is via de Deutsche Bank of dat men ook dit soort problemen kan verwachten bij andere banken, kreeg een ontwijkend antwoord.

De journalist, Oliver Baron, komt dan ook tot de volgende conclusie:

“Het recht tot het leveren van goud bij Xetra Goud is slechts theoretisch. Fysieke levering is alleen mogelijk als het filiaal van de bank meewerkt. Wantrouwige mensen die in goud willen investeren moeten Xetra Goud dan ook beschouwen als een andere manier van papier goud en niet als een fysieke goud investering”.

De Amerikaanse website Zerohedge neemt een heel ander standpunt in, want zij zeggen:

“We weten ondertussen dat fysieke levering van goud via de Deutsche Bank problemen schijnt op te leveren. Volgens het ontwijkende antwoord van de beursautoriteiten ligt de vraag of andere banken wel in staat zullen zijn om goud te leveren volledig open. Waardoor de volgende vraag gerechtvaardigd is: Waar is al het fysieke goud?”

Al met al zijn dit wederom signalen die nu niet bepaald het vertrouwen in de banken en dan in die van de Deutsche Bank in het bijzonder, doen toenemen. De moraal van het verhaal lijkt dan ook te zijn dat wanneer je wilt investeren in goud, koop dan gewoon fysiek goud en niet een soort tegoedbon waar je dan vervolgens geen goud voor kunt krijgen.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!