Finland begint met helikoptergeld

De uitdrukking helikoptergeld is zo langzamerhand bekend geworden en houdt in dat overheden en/of centrale banken strooien met gratis geld waar geen prestatie voor hoeft te worden geleverd zoals werk.

Finland staat nu op het punt om te beginnen met een experiment waarbij een groep van twee tot drieduizend mensen iedere maand een bedrag zullen ontvangen van 560 euro. Het betreft hier mensen die al een bijstandsuitkering ontvangen en de hoogte van het bedrag staat ongeveer gelijk aan de uitkering die bijstandsgerechtigden in dat land ontvangen.

Het onderzoek zal voor een periode van twee jaar worden uitgevoerd en is bedoeld om te kijken of dit project zal helpen in het verminderen van armoede, sociale isolatie en bureaucratie, terwijl tegelijkertijd wordt gekeken of het de werkeloosheid terug dringt.

Critici zeggen onder andere dat de groep om een experiment zoals dit mee uit te voeren veel te klein is en dat je bij deze groep alleen kunt zien of deze groep ook moeite gaat doen om weer aan het werk te komen.

Toch wordt dit het grootste experiment wereldwijd op dit gebied en laat toch zien hoe de toekomst er wellicht uit gaat zien. Eigenlijk alle overheden wereldwijd zullen dit experiment op de voet volgen en er hun lessen uit trekken.

Het is dan ook niets minder dan wellicht één van de grootste sociale verandering in de afgelopen 100 jaar. De wereldwijde belangstelling van overheden voor een experiment zoals dit in een land met slechts vijf miljoen inwoners, laat zien hoeveel belang men er aan hecht en hoe zij waarschijnlijk met vergelijkbare gedachten rondlopen.

De Zwitsers hebben het basisinkomen in een referendum in juni dit jaar weg gestemd en daarnaast zijn er nog wat lokale experimenten zoals die van de gemeente Utrecht dat in januari van dit jaar start.

Een ander kenmerk van dit experiment is dat de bevolking zelf een grote stem heeft gehad in de totstandkoming van dit experiment en waar tegenstanders het volgende van zeggen:

We weten zeker dat dit positief zal eindigen. Een beleid voor de massa, ontworpen door de massa. Gratis geld om helemaal niets te doen zal ook al weer wat bewerkstellingen? De werkelozen aansporen om te gaan werken? Misschien, maar werk vooral niet te hard, want om iedere hoek van de straat wacht de welvaarstsstaat.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!