Duitsers willen Merkel niet voor een vierde termijn

Begin augustus was de populariteit van Angela Merkel in Duitsland al aanzienlijk gedaald na de drie recente terroristische aanvallen in dat land. Zij verloor op dat moment 12 procent van de bevolking die in een poll liet blijken geen vertrouwen meer in haar te hebben.

Haar zogenaamde “approval rating” (mensen die haar politiek steunen) zakte toen naar 47 procent. Dit was het op één na laagste dieptepunt sinds haar herverkiezing in 2013. Even ter vergelijking: Voor de vluchtelingenstroom Europa overspoelde was dat percentage nog 75 procent.

Die “approval rating” is nu nog verder gezakt naar 42 procent en in een andere poll heeft 50 procent van de Duitsers aangegeven haar niet te willen als bondskanselier na de verkiezingen volgend jaar.

Toen men aan Merkel vroeg in een interview met ARD wat haar plannen zijn voor de komende verkiezingen, hield ze zich volkomen op de vlakte met de mededeling dat ze daar te zijner tijd op terug zou komen.

Ook op de vraag of de Duitsers wat haar betreft een verlaging van de belasting tegemoet konden zien, ging ze niet in. Dit zou misschien te maken kunnen hebben met het feit dat ondanks dat de vluchtelingenstroom minder is dan vorig jaar er volgens het Duitse federale bureau van vluchtelingen (BAMF) deze week bekend is gemaakt, dat er dit jaar toch zeker 300.000 vluchtelingen het land zullen binnen komen. En in het huidige politieke klimaat in Duitsland zijn dat er 300.000 te veel.

Bij dit alles gaat de BAMF er gemakshalve wel van uit dat de vluchtelingendeal die Europa heeft gesloten met de Turkse president Erdogan stand gaat houden. Wanneer dit niet het geval zal blijken te zijn, dan kunnen die cijfers drastisch naar boven worden bijgesteld.

Ondertussen is Merkel druk bezig met het oproepen van bedrijven om vluchtelingen in dienst te nemen. Dit, omdat veruit de grote meerderheid volledig afhankelijk is van sociale uitkeringen en er weinig zicht op is dat dit zal gaan veranderen. Bedrijven daarentegen reageren niet of nauwelijks op die oproep en laten zich op dit moment “niet overhalen” om gevolg te geven aan de oproep van Merkel.

De anti islam partij in Duitsland, de AfD, doet het daarentegen heel goed en de populariteit daarvan stijgt inmiddels tot ongekende hoogte.

De leider van die partij, Frauke Petry, riep vorige week zelfs op aan Duitsers om zichzelf te bewapenen tegen mogelijk verdere islamitische aanvallen. Dit naar aanleiding van de opmerking van Merkel dat de uitgevoerde terroristische aanslagen deze maand helemaal niets te maken had met de enorme vluchtelingenstroom.

Zo zei ze onder andere het volgende: “Veel mensen voelen zich steeds onveiliger worden. Iedere burger die de wet respecteert zou in een positie horen te verkeren dat ze zichzelf, hun gezin en vrienden kunnen verdedigen. We weten allemaal hoelang het duurt voordat de politie ter plaatse kan zijn, vooral in dunbevolkte gebieden”.

Nu zal dat in de praktijk niet zo’n vaart lopen, want Duitsland kent een hele strenge wapenwetgeving, maar het geeft wel aan hoe een groot deel van de Duitsers ondertussen denkt.

De kansen dat Duitsland ook voor een vierde termijn met Angela Merkel te maken gaat krijgen als bondskanselier, lijken op dit moment dan ook uitermate klein.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!