Wie wil er geld betalen aan zijn bank voor bewaren geld?

Wie wil er geld betalen aan zijn bank voor bewaren geld?

Velen van ons zijn opgegroeid met het sparen via de zilvervloot, maar die vloot is helaas uitgevaren en het ziet er ook niet naar uit dat deze vloot zich in de nabije toekomst weer in de buurt van ons land zal bevinden. We zijn nu in een wereld terechtgekomen, waarbij veel zaken precies het tegenovergestelde…