Schrikbarend hoog aantal ouderen heeft financiële zorgen

Wij leven in één van de meest welvarende landen ter wereld en als er in dat land toch 80 procent van de ouderen zich financiële zorgen maakt, dan is er iets niet goed.

Uit een door ANBO gehouden onderzoek onder 1700 oudere mensen blijkt dat ook hier weer één van de grootste zorgen de eigen bijdrage voor de zorgverzekering is.

In de praktijk komt de oudere leeftijd vaak ook met meer gebreken en logischerwijze zal je deze mensen dan ook wat vaker aantreffen in de wachtkamer bij een huisarts of specialist. Dus, in feite zijn de meeste ouderen in de praktijk gewoon die 385 euro extra per jaar kwijt.

Waarmee we dan een groep hebben die slecht voor zichzelf kan opkomen, toch heel vaak grote financiële zorgen heeft en jaar na jaar in koopkracht achteruit gaat.

Waarmee je dan ook op de vraag terecht komt van: Hoeveel ouderen sterven er ieder jaar voortijdig omdat ze niet of veel te laat naar een dokter gaan omdat ze het geld voor de eigen bijdrage niet kunnen missen?

Zoals de zaken er nu voor staan, zullen zij de komende jaren, in vergelijking met werkenden, nog verder achteruit gaan en zoals de ANBO terecht zegt: “Dat is onaanvaardbaar, want de kosten voor zorg en levensonderhoud stijgen elk jaar flink. Dit tij moet gekeerd!”

De regering is inmiddels begonnen met onderhandelen over de koopkracht van alle Nederlanders, maar of daar voor de ouderen daadwerkelijk iets uit komt, waar ze ook echt iets aan hebben, dat is natuurlijk nog maar de grote vraag.

Wat de ANBO graag zou zien is een verlaging van de eigen bijdrage van 385 euro naar 285 euro. Ook 70 procent van de ondervraagde ouderen zou graag iets dergelijks zien.

Sinds de invoering van het huidige zorgverzekeringsstelsel is de hoogte van het eigen risico jaarlijks gestegen. In 2008 was dit bedrag nog 150 euro en is in 8 jaar tijd gestegen naar 385 euro. Nu wil minister Schippers de kosten dus in een jaar fors ophogen.

In 8 jaar tijd is de eigen bijdrage voor de zorgkosten meer dan verdubbeld.

We hebben de afschaffing van het ziekenfonds natuurlijk ook te danken aan de partij van de huidige Minister van Volksgezondheid, Edith Schippers:

De VVD was zo’n 10 jaar geleden ook mede verantwoordelijk voor de afschaffing van het ziekenfonds, omdat de partij het onrechtvaardig vond dat mensen met een hoger inkomen ook meer zorgkosten moesten betalen. Toen werd het zorgverzekeringsstelsel geprivatiseerd met als doel om de zorg goedkoper te maken.

Dat dit niet heeft gewerkt, moge duidelijk zijn uit het volgende:

Nederland kent al jaren fors stijgende zorgkosten die hoger liggen dan de jaarlijkse stijging van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dit is op de lange termijn niet houdbaar. Indien de trend van de afgelopen tien jaar wordt voortgezet stijgen de zorgkosten van circa 12% naar 31% van het BBP in 2040. Meer dan een verdubbeling. De vergrijzing heeft in deze stijging maar een beperkt aandeel.

Met dat alles is de conclusie duidelijk en dat is dat wanneer je de zorg commercieel gaat maken, natuurlijk de kosten hoger zullen worden, want al die zorginstellingen willen allemaal steeds meer “omzet scoren”.

De enige manier om de zorgkosten beheersbaar te houden en de mensen met weinig geld ook die zorg te geven die ze nodig hebben, is een snelle terugkeer naar het oude en vertrouwde ziekenfonds.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!