Waarom drukt de overheid niet haar eigen geld?

Geld is een wonderlijk iets, we gebruiken het iedere dag maar weten er eigenlijk heel weinig van. Wanneer je 100 mensen op straat zou vragen waar ons geld vandaan komt, dan zullen er waarschijnlijk meer dan 95 antwoorden dat de overheid natuurlijk ons geld maakt.

Kon onze overheid maar haar eigen valuta uitgeven, want dan zouden wij als burgers een stuk voordeliger uit zijn.

Want, wat is het geval:

Geld wordt gemaakt vanuit het niets door de combinatie van centrale en gewone banken.

De volgende misvatting bij het grote publiek is dat centrale banken, zoals de Nederlandse Bank, onder bestuur staan van de Nederlandse overheid, maar ook dat is een misvatting.

Alhoewel de Nederlandse overheid enig aandeelhouder is van de bank, heeft onze overheid helemaal niets te zeggen over de dagelijkse gang van zaken bij de bank waarvan het eigenaar is.

Wanneer iemand de moeite neemt om te kijken op de website van De Nederlandsche Bank (dnb.nl), dan kan je daar zien staan:

Als centrale bank is DNB volstrekt onafhankelijk van de overheid.

Een Stichting die enkele jaren geleden in het leven is geroepen, omdat ze een eind willen maken aan alle kromme toestanden rondom ons geld en de creatie daarvan, is de Stichting Ons Geld (onsgeld.nu)

Doordat de creatie van geld niet gebeurt door overheden, maar door grotendeels private instellingen, halen zij daar natuurlijk ook alle voordeel uit en betalen wij als burgers met zijn allen onnodig veel belasting.

Ons Geld zegt het onder andere het volgende over de onnodige belastingen:

Omdat geldcreatie momenteel niet onder publiek bestuur staat, dient de overheid geld te lenen en rente te betalen over de staatsschuld. Momenteel betalen we meer interest over de staatsschuld (ruim 10 miljard euro per jaar) dan dat we uitgeven aan de politie. Dit is een bedrag van ongeveer 600 euro per Nederlander per jaar. Hoe meer geld we uitgeven aan interest over de staatsschuld, hoe minder geld te besteden is aan openbare voorzieningen. Met andere woorden: we betalen meer belasting maar krijgen er niks extra voor terug.

En verder:

Kortom, indien private banken het privilege op geldcreatie niet hadden misbruikt, zouden we niet te maken hebben met de financiële crisis en zou ons belastinggeld ook niet besteed worden aan het reden van banken. Om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt, dient geldcreatie onder publiek bestuur geplaatst te worden.

Over de positie van de grote private banken zoals Rabo, ABN-Amro, ING en SNS zijn ze heel duidelijk:

Private banken hebben een jaloersmakende positie binnen het monetaire stelsel. Waar anderen moeten werken of lenen om aan geld te komen, kunnen deze banken zelf geld creëren door het eenvoudigweg in de eigen administratie bij te schrijven. Private banken hebben dan ook een enorme sturende macht in de economie en daarmee in de maatschappij. Deze macht is niet aan principes van democratie en transparantie onderworpen. Ze gaat schuil in de private machtsstructuren achter banken en de particuliere belangen die daar spelen. Hiervan hebben het grote publiek en de politiek nauwelijks een idee. Daarbij komt dat private banken zich doorgaans laten leiden door winstbejag. Ze zijn in beginsel dan ook geen verantwoording verschuldigd anders dan maximalisering van de aandeelhouderswaarde.

Kortom, indien private banken het privilege op geldcreatie niet hadden misbruikt, zouden we niet te maken hebben met de financiële crisis en zou ons belastinggeld ook niet besteed worden aan het reden van banken. Om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt, dient geldcreatie onder publiek bestuur geplaatst te worden.

Wat wil de Stichting Ons Geld bereiken als doel?

Ontneem commerciële banken het privilege om geld te scheppen.

Plaats geldcreatie onder publiek bestuur, als vierde macht.

Laat de Staat geld schuld- & rentevrij in omloop brengen. In tijden van kredietschaarste kan er ook nieuw geld worden gecreëerd in de vorm van leningen aan banken, maar dan enkel voor productieve doeleinden.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!