Duitsers moeten langer doorwerken

In haar maandelijkse rapportage kwam de Deutsche Bundesbank met goed en minder goed nieuws.

Het goede nieuws was dat de Duitse economie geen nadelige gevolgen heeft ondervonden van de Brexit. Maar, dat wil niet zeggen dat ze dit in de nabije toekomst niet zullen gebruiken als excuus, mocht de Duitse economie toch onverwacht terug lopen.

Het niet zo goede nieuws voor de Duitse bevolking was dat de centrale bank heeft voorgesteld om de pensioenleeftijd tegen 2060 te verhogen tot 69.

Want, ook Duitsland zal niet immuun blijken te zijn voor de zeer lage en negatieve rente die een verwoestende uitwerking hebben op de pensioenfondsen. Alhoewel er in Duitsland klaarblijkelijk al een aantal hervormingen zijn doorgevoerd, zullen volgens de Bundesbank de burgers in Duitsland vanaf 2050 minder pensioen gaan krijgen.

Het jaar 2060 is natuurlijk een fictief jaar, want als de lage en/of negatieve rentes blijven voortduren, dan zullen de problemen veel en veel eerder gaan optreden.

Volgens de Bundesbank is het grootste probleem niet eens het feit dat de rentes zo laag zijn, maar dat er al heel snel niet meer genoeg jongere mensen zullen zijn die werken en premies afdragen.

Dit is een terugkerend thema in onze Westerse maatschappij en keer op keer is de enige oplossing die men kan bedenken het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd.

Met alle berekeningen die nu in Duitsland worden gemaakt wordt volgens Bloomberg geen rekening gehouden met de steeds groter wordende kloof tussen mensen die werken en ouderen.

Daar komt nog bij dat mensen ieder jaar ouder schijnen te worden, wat dan natuurlijk ook direct weer een extra belasting is voor de bestaande pensioenpotten.

Na 2030 is zo ongeveer de complete bayboom generatie met pensioen en met hele lage geboortecijfers wordt het dan heel problematisch om de pensioenen betaalbaar te houden.

Dit schijnt ook de achtergrond te zijn voor het grote welkom voor alle vluchtelingen van de Duitse premier Merkel. Theoretisch misschien leuk bedacht, maar in de praktijk blijkt dit keer op keer niet te werken. Dit nog even los van alle zelfmoordterroristen die ook tussen de vluchtelingen rondlopen.

Berichten zoals hierboven kom je meer en meer tegen. En of de oorzaak nu is dat de huidige mensen te weinig premie afdragen, of dat de centrale banken de rente moeten verhogen, of dat de bestuurders van de pensioenfondsen hun werk niet goed doen, feit is dat we een dodelijke combinatie tegemoet gaan van te veel ouderen die uit een steeds kleiner wordende pot moeten eten.

Dan kun je je afvragen waarom de pensioenfondsen met één pennenstreek straks onder de volledige controle van Brussel kunnen worden gebracht. Is dat omdat men donders goed weet wat er gaat komen en dit wil oplossen door één groot Europees pensioenfonds?

Een fonds dat in het kader van “alles en iedereen is gelijk binnen de EU” de beschikbare pensioenen gelijkmatig gaat verdelen onder de ouderen van Europa? Dat er dan gezegd wordt: “De enige oplossing is dat we solidair zijn met zijn allen.”?

Dat er dan maar even voorbij wordt gegaan aan het feit dat de Nederlandse pensioenfondsen de best gevulde in Europa zijn met zo’n 1.400 miljard?

Vergelijkbaar met de solidariteit nu, waarbij de zuidelijke landen van de EU aan het infuus liggen van de noordelijke landen?

Mensen die denken dat ze in Brussel niet tot iets dergelijks in staat zouden zijn, komen waarschijnlijk van een koude kermis thuis.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!