Duits onderzoek haalt Europese stresstest voor banken volledig onderuit

We hebben onlangs de stresstest meegemaakt voor de Europese banken. Zoals verwacht, is er geen enkele bank voor deze stresstest gezakt.

Zoals we eerder schreven was die test een beetje een lachertje en was er eigenlijk ook niemand door gerustgesteld zoals uiteindelijk de bedoeling was.

Dat deze zorgen over de gehouden stresstest terecht waren, wordt nu bewezen door een onderzoek dat is gehouden door het Duitse economisch onderzoeksinstituut ZEW. Dit instituut ontdekte dat wanneer men dezelfde methodes hanteert zoals die bij Amerikaanse stresstesten worden gebruikt, de beruchte Deutsche Bank een mogelijk kapitaal tekort heeft van 19 miljard euro.

Een tekort dat groter is dan de beurswaarde van de onderneming.

Experts hebben al vaker gezegd dat de stresstestmethode zoals die door de Federal Reserve wordt gehanteerd veel geloofwaardiger is dan die gehanteerd door de ECB. Met de FED methode wordt ondubbelzinnig aangetoond dat de 51 onderzochte Europese banken een kapitaal tekort hebben van 123 miljard euro.

Zoals we eerder hebben gezien zitten er natuurlijk ook heel veel banken niet bij die 51, dus het werkelijk kapitaalstekort voor Europese banken is nog vele malen groter.
Naast de Deutsche Bank, zijn de Society Generale met 13 miljard euro tekort en BNP Paris met de 10 miljard euro tekort de zwakste broeders.

Waar het op neer komt is, dat wanneer er een nieuwe financiële crisis zou uitbreken de Europese banken niet genoeg reserves hebben om die klap op te kunnen vangen.
Terwijl Societe Generale en BNP nog een beurswaarde hebben van respectievelijk 26 miljard en 55 miljard euro, waarmee ze hoger uitkomen dan hun kapitaalstekort, zo ligt dat bij de Deutsche anders die met een tekort van 19 miljard euro slechts een marktwaarde heeft van 17 miljard euro.

Het zal niemand verbazen dat de Deutsche Bank het niet eens was met de resultaten van het door ZEW gehouden onderzoek. Commentaar van de bank: “Er is een officiële EBA stresstest gehouden die het kapitaal van de bank heeft gecontroleerd ten opzichte van slechte en ongunstige condities en dit liet zien dat er geen acute noodzaak is voor kapitaalsverhoging bij de Deutsche Bank”.

Dat die test meeviel en helemaal niet zo streng was als de Deutsche wil doen voorkomen, schreven wij in een eerder artikel:
Dan praten we ook nog eens over een heel erg milde stresstest. In de test werd van een fictief scenario uitgegaan een economische krimp van 1,2 procent in 2016, 1, 3 procent in 2017 en weer een groei van 0,7 procent in 2018.

Dit zijn geen mooie scenario’s misschien, maar het zijn nauwelijks rampzalige scenario’s waar een echte stress test uit zou moeten bestaan. Daarnaast schijnt er in de hele stresstest ook geen enkele rekening gehouden te zijn met factoren zoals negatieve rente, die ook voor banken heel nadelig uitpakken.

Waar Amerika na de laatste financiële crisis uitgebreide maatregelen heeft ondernomen ten opzichte van de banken om te zorgen dat die weer financieel gezond zouden worden, zo is dat in Europa nagelaten.

Na de rampzalige conclusie deed het beroemde Max Planck Instituut in Duitsland er nog een schepje boven op door te zeggen dat de Deutsche Bank in een heel wankele positie terecht zou komen als er nog eens een financiële crisis zou plaats vinden. Dit instituut vindt dat er voor de Deutsche Bank maar één oplossing is en dat is dat deze genationaliseerd zou moeten worden.

De eindconclusie van het Max Planck Instituut: “Om het even heel simpel te houden, bij een lange en voortdurende crisis heeft de Deutsche Bank niet genoeg geld”.

En over banken in het algemeen: “Het omzetten van banken naar gemeenschappelijk bezit door middel van publieke fondsen is niet alleen mogelijk, maar ook noodzakelijk. Als een bank niet langer in staat is om zichzelf te bedruipen, dan moet de federale overheid de aandelen overnemen en de noodzakelijke controles zelf uitvoeren”.

Al met al blijkt dat de door de Europese Unie gehouden stresstest niet gedaan heeft wat het had moeten doen en dat is de zorgen over banken weghalen bij burgers en beleggers.

En met de nieuwe Europese bail-in regels zoals die afgelopen januari van kracht zijn geworden, is het geen geruststellende gedachte om al je geld op een bankrekening te parkeren.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!