Meer bewijs dat aandelenbeurzen zwaar worden gemanipuleerd

De wereld van aandelen en beurzen is een wereld die voor een particuliere belegger nauwelijks te doorgronden is en daarom houden zij zich vaak vast aan adviezen die worden gegeven door zogenaamde analisten.

Dit zijn mensen die of werken voor banken, investeringsfondsen of particuliere adviesbedrijven, waar beleggers naar luisteren voordat ze overgaan tot aan- of verkopen.

Ieder kwartaal heb je weer opnieuw de eeuwig durende cyclus van bedrijven die rapporteren hoeveel of hoe weinig ze het afgelopen kwartaal hebben verdiend.

Na afloop zie je dan berichten in de pers verschijnen waarbij het bedrijf het beter heeft gedaan dan analisten vooraf hadden ingeschat of juist slechter. De aandelenkoersen schieten meestal omhoog nadat een bedrijf het beter heeft gedaan dan analisten vooraf dachten en andersom uiteraard als het bedrijf het slechter deed als wat de analisten voorspelden.

Wat er nu via een aantal media naar buiten komt, onder andere via de Wall Street Journal, is dat analisten heel vaak samenwerken met bedrijven, waardoor de laatsten bijna altijd in staat zijn om een “beter dan verwacht” resultaat te produceren.

Om dat te bewerkstellingen hebben de grote bedrijven een afdeling die heet “investors relations”. Die afdeling heeft regelmatig contact met analisten en fluistert hen allerlei dingen in het oor. Op basis van die informatie, veranderen analisten dan vaak hun voorspelling net voor de bekendmaking van de cijfers en dan zijn die cijfers altijd gelijk aan of net iets beters dan voorspeld/verwacht door de analisten.

Hiermee heb je dan voor beiden een win/win situatie, want het is voor analisten natuurlijk heel goed, dat ze zo goed als precies kunnen voorspellen wat een bepaald bedrijf gaat doen. Want, zitten ze hier in de praktijk te ver naast, dan lopen de klanten weg omdat ze het niet goed zouden doen.

Het bedrijf heeft hier voordeel van, omdat de analisten voor de bekendmaking van de cijfers hun voorspelling aanpassen, zodat het bedrijf het ondanks de misschien slechte resultaten toch beter doet dan verwacht, waardoor beleggers blij zijn en het aandeel in waarde stijgt.

Om dat te aan te tonen heeft de Wall Street Journal een onderzoek gehouden over de kwartaal rapportages van bedrijven over de afgelopen drie jaar en gekeken hoe vaak het voor kwam dat bedrijven een resultaat bekend maakten dat gelijk was aan of net iets beters dan door de analisten werd voorspeld. Er werden in totaal 6.000 van die rapportages bekeken en de overweldigende meerderheid (ongeveer 80 procent) viel in de categorie gelijk aan of beter dan voorspeld/verwacht door analisten.

Zo geeft de Wall Street Journal ook een aantal concrete voorbeelden over hoe dit precies in de praktijk werkt, zoals met de cijfers van het grote bedrijf AT & T over het eerste kwartaal van dit jaar.

Die cijfers waren aanzienlijk slechter dan het vierde kwartaal en in de laatste weken voordat de cijfers bekend werden gemaakt had het bedrijf contact met de meeste analisten die allemaal te horen kregen dat een bepaalde upgrade van een telefoon was vertraagd en dat dit gevolgen zou hebben.

En alsof ze werden bestuurd, zo verlaagden zo goed als alle analisten hun verwachtingen net voor de bekendmaking van de cijfers met een miljard dollar minder omzet. Toen de cijfers bekend werden gemaakt, bleek dat AT & T het 0,19 procent beter had gedaan dan verwacht door de analisten en iedereen blij.

En zo worden markten permanent gemanipuleerd en degene die hiervan het slachtoffer worden zijn de particuliere en huis- tuin- en keukenbeleggers die denken dat analisten heel goed zijn in het voorspellen van wat er gaat komen.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!