De werkelijke reden waarom het steeds moeilijker wordt om rond te komen

Uitgebreide berichten in de media over hoe de consument opeens veel beter af is omdat we geen inflatie hebben en het leven zelfs goedkoper wordt.

De prijzen zijn afgelopen maand met 0,3% gedaald. Daarmee is de consument voor het eerst sinds december 1987 voor goederen en diensten goedkoper uit, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Hele pagina’s worden er vol geschreven over hoewel dit alles misschien niet zo goed is voor de economie en mensen met schulden, maar dat het heel goed nieuws is voor de koopkracht van mensen, omdat je meer spullen kunt kopen voor je geld.

De afgelopen jaren hebben we ook nauwelijks inflatie gehad en toch heeft bijna iedereen het gevoel dat het leven stukken duurder is geworden en dat ze iedere keer minder te besteden hebben, nadat alle rekeningen zijn betaald.

Dat dit niet zomaar een gevoel is, maar wel degelijk zou kunnen kloppen wordt aangetoond door de Amerikaanse financieel adviseur Ed Butowsky. Hij heeft iets ontwikkeld dat de Chapwood Index heet en wat deze index doet is de ware inflatie berekenen.

Het zal dan ook niemand verbazen dat die werkelijke index vele malen hoger uitkomt dan de door de overheid opgegeven cijfers.

De manier waarop deze Chapwood Index tot stand is gekomen is als volgt:

Butowsky zocht 50 belangrijke woongebieden in Amerika en vond in elk gebied een aantal mensen die met hem wilde samenwerken.

Ze kregen allemaal huiswerk en dat huiswerk bestond uit het bijhouden waar ze hun netto besteedbare inkomsten aan uit gaven. Vervolgens stuurden ze deze lijsten ieder kwartaal naar Butowski die op een gegeven moment zo’n 4.000 verschillende dingen had waar mensen geld aan uit gaven.

Van die lijst selecteerde hij 500 posten die het meest voorkwamen en vanaf dat moment werden die door de vrijwilligers ieder kwartaal bij gehouden.

En toen bleek dat er wel degelijk inflatie was en een verklaring waarom mensen steeds moeilijker kunnen rond komen met hun geld.

Zo kwam Bukowsky tot de ontdekking dat mensen die in Californië wonen ongeveer 12 tot 13,5 procent per jaar aan inflatie hebben en in New Mexico ligt dat percentage rond de 7 procent.

Als je dus in Californië woont en je hebt niet ieder jaar een loonstijging van tenminste 13 procent, dan zal je er in de praktijk in koopkracht dik op achteruit gaan.

Nu werken de berekeningen voor inflatie zo ongeveer hetzelfde in alle landen, dus als je de test van Ed Bukowsky in ons land zou uitvoeren, dan zou je waarschijnlijk vergelijkbare resultaten krijgen.

De reden is dat bij inflatieberekeningen door overheden een hele hoop zaken niet worden meegerekend, waardoor een zwaar vertekend beeld ontstaat.

Zoals blijkt ook uit het volgende commentaar dat iemand bij het FD plaatste:

‘In het CBS-inflatiemandje zitten geen belastingen. Inkomstenbelasting, premieheffing, gemeentelijke heffingen en accijns vormen makkelijk 50% – 60% van de uitgaven van de burger. Verder ook geen verzekeringen, zorgverzekering [eigen risico], pensioen, huizenprijzen, e.d. De vraag is of de gemiddelde burger zich zal herkennen in dit onderzoek. Ik vermoed van niet.’

Wanneer de Nederlandse cijfers net zo zullen uitpakken als in Amerika na een echt inflatie onderzoek, dan is het natuurlijk ook niet zo vreemd dat mensen het gevoel hebben dat ze steeds verder achteruit hollen, want dat is ook zo.

Wanneer het werkelijke inflatiecijfer zou worden gerekend, dan zouden overheden compleet instorten, want dit zou rampzalige gevolgen hebben voor uitkeringen zoals bijstand, AOW enzovoort. Overheden zouden worden gedwongen om nog veel meer bij te lenen zodat de schulden die ze nu al niet terug kunnen betalen nog veel groter zullen worden.

De rijken hebben hier niet zoveel last. Zij halen met hun investeringen wel genoeg rendement om de werkelijke inflatie te compenseren en ook nog om hun vermogen te laten groeien.

De slachtoffers zijn de 95 procent plus die afhankelijk zijn van een salaris of een uitkering. Zij zijn de nettowaarde van hun inkomen en bezit ieder jaar achteruit gaan.

Hieronder een video met Ed Bukowsky over de werkelijke inflatie.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!