Topeconomen willen gratis geld voor Engelse gezinnen

Zoals vorige week uitgebreid in het nieuws kwam zou Engeland regelrecht op een recessie afstevenen als gevolg van de Brexit en werd de Engelse centrale bank gedwongen om in te grijpen.

Nu bestond dat ingrijpen uit het verlagen van de rente met een kwart procent, dus echt veel zoden aan de dijk zal dat ook niet zetten. Een kwart procent minder rente gaat er niet voor zorgen dat mensen opeens als een gek weer geld gaan uitgeven, waardoor de economie wordt aangezwengeld.

Dat is ook de mening van 35 vooraanstaande Engelse economen die een brief hebben geschreven aan de Engelse Minister van Financiën, Philip Hammond. In die brief vragen ze aan de Minister om de benadering zoals die al sinds de crisis van 2008 wordt gevoerd te laten varen en meer radicale opties te omarmen.

De brief die aankomende week in de Engelse krant The Guardian zal worden gepubliceerd stelt voor dat de Bank of England (centrale bank) toestemming krijgt om belangrijke projecten voor de infrastructuur te financieren en/of direct geld beschikbaar te stellen voor gezinnen, hetzij door verlaging van belastingen of door middel van directe betalingen aan huishoudens.

The Bank of England mag dit soort dingen niet op eigen initiatief doen, maar heeft hiervoor toestemming van de overheid voor nodig.

Waar we dus over praten is het beroemde gratis geld voor de burgers, ook wel helikoptergeld genoemd, een uitdrukking die origineel afkomstig is van de econoom Milton Friedman. Helikoptergeld wordt ingezet als een soort laatste redmiddel om op die manier te proberen de economie weer op gang te krijgen.

De groep van 35 economen waaronder de biograaf van Keynes, Lord Robert Sidelsky, zeggen dat omdat de rente al lager staat dan die ooit is geweest en er twijfels bestaat over de effectiviteit van nog meer geld bijdrukken zoals tot nu toe is gebeurd, zij van mening zijn dat de Bank of England niet beschikt over de nodige gereedschappen om de komende uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

In de brief staat dat 7 jaar van goedkoop geld niet het gewenste effect heeft opgeleverd. Verder merken ze op dat voor de huidige crisis de rente nog nooit lager is geweest dan 2 procent en waarschuwen zij dan ook dat nog verdere verlaging van de rent niet het gewenste voordeel voor de economie zal opleveren.

Ook hier doet men weer voorkomen dat de problemen die zich voordoen te wijten zijn aan de beslissing van het Engelse volk om de Europese Unie te verlaten. Dat is natuurlijk de grootst mogelijke onzin, want de economen geven niet voor niets aan in hun brief dat met de maatregelen van de afgelopen 7 jaar het niet gelukt is om de economie weer echt op gang te krijgen.

Net zoals de Italianen de Brexit aangrijpen om hun bankproblemen op te lossen, zo krijgt in Engeland de Brexit de schuld van alles wat er niet deugt.

Het probleem is niet de Brexit, het probleem zijn de centrale banken die door het permanent bijdrukken van geld het moment van natuurlijke ineenstorting van de economie alsmaar voor zich uit blijven schuiven.

Dat moment van instorten had al lang moeten gebeuren en dan was de wereld nu al weer op een gezonde manier bezig geweest om economisch te groeien.

Nu moeten er allerlei kunstgrepen worden uitgevoerd om een al lang dode patiënt toch in leven te blijven houden en wordt er gegrepen naar krankzinnige en nog nooit eerder vertoonde maatregelen.

Centrale banken moeten ophouden met ingrijpen en stimuleren en om te proberen ten dode opgeschreven bedrijven en banken in de lucht te houden. Laat de economie weer natuurlijk verlopen op basis van vraag en aanbod zoals het altijd gedaan heeft.

Het probleem wat nu wordt afgedaan als veroorzaakt door de Brexit is geen Engels probleem, het is een Europees probleem, het is een Amerikaans probleem en het is zeker een Japans probleem.

En helikopters die rondvliegen om gratis geld rond te strooien, gaat echt de economie niet weer op gang krijgen. Alhoewel het voor de bevolking wel even heel erg prettig is natuurlijk.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!