Vergiet-dragende mensen zwaar gediscrimineerd

Gelijke monniken, gelijke kappen zou je zeggen. Als je met een hoofddoek om je hoofd een foto mag laten maken voor een identiteitsbewijs, dan mag dat ook met een vergiet op je hoofd.

En zeker als een zo’n vergiet ook nog eens deel uitmaakt van jouw geloof. Maar, helaas zo werkt het niet in dit land.

Terwijl mensen die niet weten of ze nu vrouw, man of iets anders zijn, de wereld veroveren met hun eisen om van ieder soort toilet (m/v) gebruik te kunnen maken zodat ze zich beter op hun gemak voelen, zo worden vergiet-dragende mens zwaar gediscrimineerd en als het zo doorgaat zullen er ook velen getraumatiseerd raken omdat hun rechten volledig worden genegeerd.

Het volgende valt er te lezen in het AD:

Eerder accepteerde de gemeente Leiden wel een aanvraag van een inwoner. Een maand later mocht ook een inwoner uit Den Haag met vergiet op het hoofd op de pasfoto voor zijn paspoort. De gemeente Den Haag heeft de rechter het dragen van een vergiet voor een ID-bewijs inmiddels laten verbieden. Het Ministerie van Binnenlandse zaken heeft alle gemeentes verzocht vergiet-dragende mensen te weren als het om de aanvraag van een identiteitsbewijs gaat.

Dit zijn de regels voor hoofdbedekkingen bij het nemen van identiteitsfoto’s, zoals die staan bij de rijksoverheid:

Is het om godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen niet toegestaan om uw hoofd onbedekt te laten? Dan mag u uw hoofd bedekken.

Echter, de mensen die met een vergiet op het hoofd op de foto willen, doen dit omdat ze wel degelijk tot een kerk en een geloof behoren. Een kerk die van haar leden verlangd dat ze met een vergiet op het hoofd op de foto gaan.

En dan praten we over leden van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster. Deze leden wordt pastafari’s genoemd en volgens de website vliegendspaghettimonster.nl zijn zij zelfs een officieel erkend Kerkgenootschap.

Er komt opnieuw een rechtszaak over het recht om met een vergiet op je hoofd op de foto in een identiteitsbewijs te staan. Leden van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster, zogeheten pastafari’s, verloren deze week een rechtszaak, maar stappen nu naar de hoogste bestuursrechter.

Natuurlijk zal dit voor veel mensen als iets belachelijks overkomen, maar daarmee is direct het hele punt van de pastafari’s duidelijk geworden. Net zoals veel mensen het belachelijk vinden om vanwege je geloof met een vergiet op je hoofd te lopen, zo vinden ook veel mensen het belachelijk dat je vanwege een geloof met een hoofddoek om je hoofd moet lopen.

En daarmee hebben ze wel een essentieel punt in onze samenleving aangeroerd: als je moslim bent, dan krijg je van de overheid allerlei uitzonderingssituaties als het op regels aankomt, omdat die niet in overeenstemming zouden zijn met hun geloof.

Waarmee we dan weer op het aloude punt komen en dat is of je nu gelooft in profeten, goden, kabouters of vergieten, dat zijn allemaal dingen die iemand zelf moet weten, maar zadel daar in hemelsnaam niet de gemeenschap mee op.

Dus, wordt het nu eindelijk eens tijd voor de overheid om een honderd procent scheiding te maken tussen overheid en welk geloof dan ook, waarbij geen uitzonderingen worden geaccepteerd ook al dreigen bepaalde gelovigen de complete gemeenschap op te blazen als voor hun religie geen uitzondering wordt gemaakt.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!