Het invoeren van de euro was een enorme blunder

Wanneer wij zeggen dat we nooit hadden moeten beginnen aan de euro, dan is dat één ding. Wanneer een wereldbekende econoom en Nobelprijswinnaar dat zegt, dan wordt het een heel ander verhaal.

Joseph Eugene Stiglitz (9 februari 1943) is een Amerikaans econoom, auteur en in 2001 winnaar van de Prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie. Hij is een van de bekendste economen in de wereld en heeft naast zijn wetenschappelijke werk ook een aantal boeken voor een algemeen publiek geschreven.

Stiglitz heeft een boek geschreven met de titel: “The Euro and its threat tot he future of Europe”. Eigenlijk geeft de titel al de clou weg, want hij praat over de euro als een bedreiging voor Europa.

De eindconclusie van Stiglitz is dan ook meer dan duidelijk en dat is weg met die eenheidsmunt. Hij ziet dat als de enige manier waarop een Europese Unie zichzelf nog zou kunnen redden.

De invoering van de euro heeft, afgezien van het gemak dat je geen geld meer hoeft om te wisselen als je naar een ander EU land gaat, eigenlijk alleen maar voor nadelen gezorgd. Het heeft de crisis dan ook niet geholpen volgens Stiglitz, alleen maar verergerd.

Toen de munt werd ingevoerd, moest het in één klap een overkoepelende munt worden voor allerlei verschillende landen die allemaal een eigen economisch en politiek systeem hadden. Door dan ook nog eens alle landen volkomen gelijk te behandelen en ze na de crisis eenzelfde streng bezuinigingsbeleid op te leggen, heeft er alleen maar voor gezorgd dat de kloof tussen de landen die goed uit de crisis zijn gekomen en de landen waarbij dat niet het geval is, alleen maar vele malen groter is geworden.

Dat heeft er dan vervolgens ook weer voor gezorgd dat de armere EU landen bij de rijke landen in het krijt staan, waardoor de onderlinge verhoudingen alleen maar verslechteren.

Zo zegt Stiglitz in zijn boek: “Zodra de ene EU-lidstaat bij de andere in de schuld komt te staan, verandert de eurozone van karakter”, zo schrijft hij in zijn boek. “Wie de schulden controleert, controleert ook de politieke soevereiniteit van de schuldenaars.”

Stiglitz stelt kort en goed, dat indien de situatie zo blijft, het faliekant fout zal gaan met de Europese Unie. Volgens hem zou een oplossing kunnen zijn om bijvoorbeeld twee soorten euro’s te maken, de ene een Duitse euro en de ander een soort Griekse/Zuid Europese. Deze laatste zou dan indien nodig gedevalueerd kunnen worden om zo hun concurrentiepositie te verstevigen.

Mocht dit echter ook niet werken, dan ziet Stiglitz nog als enige oplossing om de euro te laten vallen in wat hij noemt een vriendelijke vechtscheiding. Hij denkt dat wanneer we op dat punt zijn aangekomen, men zal moeten kiezen tussen het redden van de euro of het redden van de EU omdat beiden hem onmogelijk lijkt.

Stap voor stap vallen alle mogelijk voordelen van een Europese Unie weg. De euro is ten dode opgeschreven, net zoals de hele Europese Unie overigens. Het is een mislukt project waar op macht beluste technocraten uit alle macht aan zullen blijven vasthouden, maar wat aan alle kanten gedoemd is.

Het wordt hoog tijd dat er in wat mensen opstaan met gezond verstand om dit land te gaan leiden en dan dit keer geen mensen die regelrecht afkomstig zijn van de één of andere studentensociëteit zoals Minerva in Leiden. De tijd dat vriendjes elkaar de bal toespelen moet nu eindelijk eens een keer afgelopen zijn.

Kijk, waar het ons heeft gebracht. Naar een volkomen ongelukkige en half ontwrichte maatschappij, waarbij we ook nog eens op het punt staan onze soevereiniteit te verliezen.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!