Naïeve voorstellen in Den Haag om winst zorgverzekering te beperken

Er wordt met een hoop tam tam door een aantal politici aangekondigd dat zorgverzekeringsmaatschappijen nooit meer winst mogen uitkeren aan de aandeelhouders van die onderneming voor wat betreft de ontvangen zorgpremies.

Het volgende valt er in alle media te lezen:
Zorgpremies moeten niet in de zakken van aandeelhouders van zorgverzekeraars verdwijnen. Zorgverzekeraars zouden nooit meer winst mogen uitkeren aan aandeelhouders of anderen.

Dat zeggen regeringspartij PvdA en de oppositiepartijen SP en CDA. Zij willen dat er voorgoed een einde aan komt door het huidige tijdelijke verbod permanent te maken.

De drie partijen vinden het niet kunnen dat zorgpremies terecht komen buiten de zorg. De Kamerleden Renske Leijten (SP), Hanke Bruins Slot (CDA) en Lea Bouwmeester (PvdA) stellen dat zorggeld dat overblijft besteed moet worden aan betere zorg of lagere premies.

,,We betalen zorgpremies voor goede zorg en niet voor winst voor investeerders. Het vertrouwen in de zorg wordt ernstig geschaad als zorgverzekeraars zorggeld kunnen uitkeren als winst voor investeerders”, aldus Leijten.

Bruins Slot: ,,Als zorgverzekeraars geld overhouden dan moet dit beschikbaar blijven voor de zorg, zodat mensen een lagere premie kunnen betalen of meer zorg krijgen.” En Bouwmeester benadrukt dat het ,,vergroten van gezondheid, de kwaliteit en samenwerking” centraal moeten staan.

Tot zover de berichtgeving.

Hier hebben we een voorbeeld over hoe totaal naïef sommige politici zijn en dat het niet zo vreemd is dat Nederland inmiddels is verkocht aan de grote bedrijven.

Zelden zal er een krommere constructie zijn bedacht dan deze:

Wat ze zeggen tegen een commerciële onderneming die primair maar één doelstelling heeft en dat is winst maken: “Je mag een deel van je omzet niet gebruiken om winst uit te keren, want je hebt een maatschappelijke functie.”

Om te beginnen druist dat al regelrecht tegen het principe van ondernemen in. Beleggers investeren in bedrijven omdat ze resultaat willen zien, niet omdat ze met hun vermogen een “maatschappelijke zorgplicht” willen vervullen.

Wanneer zorgverzekeringsmaatschappijen de zorgpremies niet mogen inzetten bij hun normale bedrijfsvoering, dan is dat geen enkel probleem, want boekhoudkundig is dat zo opgelost. Je laat als bedrijf langzamerhand meer kosten laten rusten op die zorgpremies, waardoor je op andere takken binnen de onderneming meer geld over houdt, zodat ze de aandeelhouders per saldo nog steeds dezelfde winst behalen.

Alleen al het idee dat je tegen commerciële ondernemingen kunt zeggen dat ze moeten zorgen voor het vergroten van de gezondheid, bewijst dat je afkomstig bent van een planeet waar ze vrije marktwerking nog moeten uitvinden.

Het zorgen voor de gezondheid van de mens op een eerlijke manier en het exploiteren van grote commerciële ondernemingen gaat nu eenmaal niet samen. Dat is een feit.

Je gaat een beleid creëren wat net zo dom is als het gedoogbeleid voor cannabis. Shops mogen het onder het gedoogbeleid legaal verkopen, maar formeel inkopen kunnen ze niet omdat het kweken van de cannabisplant onder de Opiumwet valt. De hele wereld verbaast zich over deze waanzinnige situatie in ons land en daar schijnr nu een volgende volkomen krankzinnige constructie bij te komen.

Denken de dames van deze partijen hiermee stemmen te scoren voor de komende verkiezingen? Want, het nettorendement voor de burger in dit land is nul komma nul.

Het enige dat er gebeurt is zorgverzekeraars zullen gaan schuiven met kostenposten.

En op zich is het volkomen terecht wat die maatschappijen doen. Ze zijn geen overheid die voor hun burgers moeten zorgen, zij zijn bedrijven die winst moeten maken voor hun aandeelhouders.

En nu willen een aantal oerdomme politici deze commerciële bedrijven dwingen om te zorgen voor de gezondheid van de Nederlandse burger?

Ongetwijfeld zullen ze er, met de verkiezingen op komst, in slagen om iets in elkaar te zetten waarmee ze punten zullen scoren bij de kiezer. Maar, zelfs als een dergelijke wet in Nederland wordt aangenomen, dan zal deze op Europees niveau worden terug gedraaid.

Want, in Brussel weten ze heel goed dat de belangen van de grote bedrijven boven alles gaan. Dit alles wordt nog vele malen erger als straks de handelsverdragen TTIP en CETA eenmaal zijn getekend. Het eerste wat de aandeelhouders van de zorgverzekeraars zullen doen is de Nederlandse overheid voor het ISDS tribunaal slepen.

ISDS staat voor Investor State Dispute Settlements en voorziet erin dat ieder autonoom land straks niets meer heeft in te brengen.

Het is een internationaal abritragepanel (een team wat disputen moet oplossen) dat uitsluitend bestaat uit corporate lawyers oftewel advocaten die optreden namens de megabedrijven.

Ieder megabedrijf kan zijn klacht over een bepaald land bij dit tribunaal neerleggen en de uitspraak die door deze entiteit wordt gedaan is voor alle partijen bindend en beroep is niet mogelijk.

Kortom, de enige reële oplossing voor Nederland is een Nexit en het zo snel mogelijk opnieuw invoeren van het ziekenfonds.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!