De EU is een boevenbende van machtswellustelingen

Nog steeds is er de mogelijkheid dat ook landen zoals Nederland en België er uiteindelijk voor zullen kiezen om de Europese Unie te verlaten.

En wellicht zal de visie van de econoom Hans-Hermann Hoppe daartoe bijdragen. Via de denktank Mises Institute komt het volgende deel van een interview dat deze econoom onlangs gaf aan een Poolse publicatie.

Het volgende is wat Hoppe onder andere zegt:

De Europese Unie is de eerste stap richting de Europese Superstaat en dan uiteindelijk naar een één wereld regering, gedomineerd door Amerika en haar Centrale Bank, de Federal Reserve.

Vanaf het allereerste begin en ondanks alle mooie politieke verklaringen die het tegendeel proberen te zeggen, was het doel van de Europese Unie nooit vrije handel en vrije concurrentie.

Om dat te kunnen bewerkstelligen, heb je geen tienduizenden pagina’s regels en voorschriften nodig.

Het werkelijke doel van de Europese Unie, met grote steun van Amerika, was altijd al voornamelijk het verzwakken van Duitsland als de economische motor van Europa.

Om dit voor elkaar te krijgen is er altijd een spel gespeeld waarbij Duitsland zich permanent schuldig moet voelen en waardoor het dan wordt gedwongen, om haar in verhouding tot Amerika al beperkte soevereiniteit, nog verder over te dragen aan Brussel.

Het gevolg daarvan is onder andere dat Duitsland haar sterke munt, de Duitse Mark, opgeeft voor een zwakke Euro, uitgegeven door de Europese Centrale Bank (ECB) die overweldigend bestaat uit politiek goed ingevoerde bankiers uit landen met een zwakke munteenheid.

De Europese Unie wordt hoofdzakelijk gekarakteriseerd door drie verschillende kenmerken.

1) De harmonisatie van belastingen en structuur van regels bij alle lidstaten. Hierdoor wordt de economische concurrentie verminderd en worden alle landen in feite niet meer concurrerend.

2) Bovenop de economisch en morele perversiteit van het straffen van productieve landen en het subsidiëren van onproductieve wordt er nog een laag van internationale inkomens- en welvaartdistributie aan toegevoegd. Hierdoor worden de goed presterende landen zoals Duitsland en andere landen in Noord Europa gestraft en de economisch slecht presterende landen die zich hoofdzakelijk in het zuidelijk deel bevinden, beloond. Hierdoor wordt de economische prestatie van alle landen als geheel verslechterd.

3) Dit punt is vooral de afgelopen tien jaar van toenemend belang geworden: Om de weerstand te overkomen die in veel landen optreedt tegen de steeds verder gaande overdracht van nationale soevereiniteit naar Brussel is de EU een kruistocht begonnen om alle nationale identiteit en alle sociale en culturele cohesie weg te vagen en uiteindelijk te vernietigen.

Het idee van een eigen land en verschillende nationale en regionale entiteiten wordt belachelijk gemaakt en het multiculturalisme wordt omarmd als “het goede”.

Verder worden de wettelijke privileges en die van “speciale bescherming” voor iedereen gepromoot, behalve voor de blanke, heteroseksuele man en dan in het bijzonder zij die getrouwd zijn met een gezin. (Zij worden geportretteerd als de historische onderdrukkers die compensatie verschuldigd zijn aan iedereen anders, omdat dit historisch gezien hun slachtoffers zijn). Dit wordt dan heel eufemistisch “anti discriminatie” of een politiek van “bevestigende actie” genoemd, waardoor de natuurlijke sociale order systematisch wordt ondermijnd. Het normaal zijn wordt bestraft en abnormaliteit wordt beloond.

De eindconclusie en het advies voor burgers van Hoppe is als volgt:

De EU en de ECB zijn een moreel en economisch monster, die recht tegen alle natuurlijke economische regels en wetten in gaan.

Je kunt niet alsmaar doorgaan met het bestraffen van productiviteit en succes en luiheid en falen belonen zonder dat je op een regelrechte ramp afstevent. De EU zal zich voortslepen van de ene economische crisis naar de andere en zal uiteindelijk uit elkaar vallen.

De Brexit die we net hebben meegemaakt is slechts de eerste stap in dit onontkoombare proces van devolutie en politieke decentralisatie (devolutie is de overheveling van macht van een centrale overheid van een soevereine staat naar een onderliggend subnationaal bestuursniveau.)

Op de vraag of er iets is dat burgers zelf kunnen doen, zegt Hoppe:

Om te beginnen, moeten mensen leren dat ze in plaats van al dat hoogdravende geblèr van politici over “vrijheid”, “sociale rechtvaardigheid” en “welvaart” als zoete koek te slikken, ze de EU moeten zien voor wat het werkelijk is:

Een bende van machtswellustige boeven die zichzelf macht geven en zich verrijken ten koste van andere productieve mensen.

En ten tweede moeten mensen een duidelijke visie ontwikkelen om uit het huidige moeras te komen: Dat is niet een Europese Superstaat of zelfs een federatie van nationale landen, maar de visie van een Europa dat bestaat uit duizenden Liechtensteins en Zwitserse kantons, die verenigd zijn door vrije handel en in concurrentie zijn met elkaar in een poging om de meest aantrekkelijke condities voor productieve mensen te scheppen.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!

2 thoughts on “De EU is een boevenbende van machtswellustelingen

Comments are closed.