Eigen bijdrage zorg naar astronomische hoogte?

Op dit moment hebben wij formeel nog een regering. Naarmate de tijd vordert zal deze overheid steeds meer een verlengstuk vormen van Brussel en dus ook van de grote bedrijven.

We gaan stap voor stap naar een maatschappij volgens het Amerikaanse model, waar Wall Street en de Big Corporations de dienst uitmaken.

Volgens dat model wordt alles een bedrijf, want aan alles valt geld te verdienen. En als er geld valt te verdienen dan kun je iets commercieel maken, zodat de aandeelhouders van die bedrijven een leuke winst kunnen maken. Het mooie woord dat ze daarvoor gebruiken heet privatisering.

Zoals we de afgelopen week hebben kunnen zien is ons hele zorgsysteem zo goed als geprivatiseerd, dus zijn het de aandeelhouders die bepalen welke behandelingen wij straks wel of niet zullen krijgen.

Eén ding is zeker in dat concept en dat is dat zij goed geld verdienen aan de zieke mensen in dit land. Ze zullen dan doen wat iedere onderneming doet en dat is kijken naar manieren waardoor ze de omzet kunnen verhogen, zodat ook de winst hoger wordt.

Wanneer commerciële bedrijven dingen bedenken waardoor ze hun omzet kunnen verhogen, dan zullen ze meer rekeningen schrijven en worden de zorgkosten hoger.

Een bericht uit het FD van april dit jaar:
Een volgend kabinet moet zich blijven inspannen om de alsmaar uitdijende zorgkosten in de hand te houden. Anders kan het eigen risico in de Zorgverzekeringswet de komende jaren blijven doorstijgen naar zo’n € 500. Dit bedraagt dit jaar al € 385.

Dat zei minister Edith Schippers van Volkgezondheid woensdag tijdens een Kamerdebat over de Zorgverzekeringswet.

Waarom dijen al die zorgkosten almaar uit? Is het omdat wij met zijn allen opeens zoveel zieker worden, of komt het doordat de commerciële instellingen dingen bedenken waardoor ze hun omzet kunnen verhogen?

Is het omdat wij echt zo ziek zijn of is het omdat steeds meer mensen van allerlei medicijnen krijgen voorgeschreven?

Volgens het CBS gebruikte in het begin van de jaren tachtig iets meer dan een kwart van de bevolking, 28 procent, voorgeschreven medicijnen. Echter, in 2009 was dit al opgelopen tot 40 procent en het gaat maar door.

Vorig jaar viel het volgende bericht te lezen:

Steeds meer mensen maken gebruik van medicatie. Het geneesmiddelengebruik in Nederland is het afgelopen jaar met 2,9 procent toegenomen.

Overal waar je leest over toenemend medicijngebruik wordt om het andere woord, het woord “vergrijzing” genoemd. Het woord “vergrijzing” lijkt een soort toverwoord waarmee alles in één klap wordt verklaard.

Ouder worden in dit land schijnt gelijk te staan aan toenemend medicijngebruik.

Met een commercieel zorgsysteem, commerciële bedrijven dus, moet je je altijd afvragen wat de motivatie is. Het is en blijft primair een bedrijf dat winst moet maken voor de aandeelhouders. Wanneer dat een gegeven is, dan zal dat bedrijf andere afwegingen maken, dan wanneer het niet commercieel is.

Na “Heel Nederland bakt”, krijgen we nu “Heel Nederland slikt medicijnen”, met als gevolg dat het eigen risico in die zorg gegarandeerd sterk omhoog zal gaan de komende tien jaar.

Aangezien wij ook hier steeds meer het Amerikaanse maatschappijmodel zullen krijgen, is het wel even zinvol om naar de situatie daar te kijken.

Vanuit betrouwbare bron vernemen wij dat men in Amerika vindt dat je een hele goede zorgverzekering hebt, wanneer je “maar” 3.500 dollar eigen risico per jaar betaalt. Bij de meeste verzekeringen betaal je meer en kom je al snel op 5.000 dollar.

Wanneer je in Amerika voor een bezoek gaat naar een Eerste Hulp afdeling in een ziekenhuis ben je als snel iets van 1.000 dollar kwijt. De bevolking wordt dan ook aangeraden om te zorgen dat ze sparen en minimaal die 1.000 dollar achter de hand hebben voor als er iets gebeurt.

Uit cijfers van vorig jaar echter bleek dat slechts 62 procent van de bevolking daadwerkelijk beschikt over die 1.000 dollar die nodig zijn voor een Eerste Hulp behandeling.

Er is een grote kans dat wij ook in ons land in de niet al te verre toekomst een vergelijkbare situatie zullen krijgen. Een eigen risico wat voor velen onbetaalbaar zal worden en mensen die dan maar zullen afzien van medische hulp, met alle gevolgen van dien.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!