Waarom wil de Europese Unie alsmaar blijven uitbreiden?

Is er iemand die een zinnig antwoord kan geven op de vraag waarom de Europese Unie groter en groter en groter moet worden? Er moeten steeds meer landen worden bij getrokken en waarom dat is weet alleen de politieke elite in Brussel.

We hebben een belangrijke dame in de EU met de naam Federica Mogherini. Zij komt niet uit Nederland of België, maar weet klaarblijkelijk wel goed is voor de inwoners van beide landen.

Ze is Italiaanse en sinds 1 november 2014 bekleedt ze de functie van hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie

Wat waarschijnlijk niemand van ons wist is dat er in Parijs op 4 juli 2016 een Balkan top is gehouden. En na afloop gaf Federica een persconferentie, waar ze het volgende zei:

“We zijn vastberaden om door te gaan met de uitbreiding van de EU en het is erg belangrijk om dat nu opnieuw te bevestigen … de boodschap is luid en duidelijk: We gaan door. Dank u.”

Federica is van mening dat de islam een onderdeel hoort te vormen van de Europese politiek en als zodanig vindt zij het een uitstekend plan om de Balkan landen en ook Turkije bij de Europese Unie te gaan voegen.

Volgens een bericht op de website Opiniez:

Ze vond het van belang duidelijk te maken dat “men in de EU vaak moeite heeft met de toegevoegde waarde van het Europese project te zien, terwijl het in de Westerse Balkan juist zelfevident is dat het voortschrijdende integratieproces allerlei positieve zaken bewerkstelligt voor de bevolking”. Ook ziet ze “Euro-enthousiasme in de regio dat gekoesterd dient te worden” en dat “kan worden gezien als een bron van inspiratie”. Bovendien is het, vanwege de dreiging van radicalisatie aldaar, belangrijk voor “vrede en stabiliteit” en “de veiligheid van de Europese burger”.

Tot zover het bericht.

Door de recente ontwikkeling zal de toetreding van Turkije misschien dan even de koelkast ingaan, maar het kan ook zomaar zijn dat ze de mislukte coup gaan gebruiken om een versnelde toetreding te bewerkstelligen onder het mom dat er ook dan meer vrede en stabiliteit in Turkije zal zijn wat dan weer goed is voor de veiligheid van de Europese burger.

Wat opvalt is dat niemand ooit in staat schijnt te zijn om nu werkelijk eens de voordelen van een lidmaatschap van de Europese Unie op een rij kan zetten. En dan op een manier dat een doorsnee burger ze kan begrijpen.

Wanneer je deze vraag aan doorsnee mensen op straat stelt, dan komen de meesten niet verder dan “het reizen zonder paspoort”. Of dat een voordeel is tegenwoordig is nog maar de vraag, maar goed je kunt het als een voordeel beschouwen.

Dan volgt het argument van vrije handel, maar dat is niet echt een argument, want je ook gewoon zelfstandig zijn en toch vrije handel voeren met een aantal landen.

Handelsverdragen afsluiten als Europa in plaats van individuele landen? We zien nu in de praktijk dat Engeland dolblij is dat ze haar eigen verdragen weer kan afsluiten, want dan kunnen ze er dingen in zetten die belangrijk zijn voor Engeland en niet voor Duitsland, Frankrijk, Polen of Litouwen.

Kortom de voordelen die er zijn voor een normale burger om lid te zijn van de EU zijn moeilijk te vinden.

En dan moet dit alles nog verder worden uitgebreid met allerlei landen waar best aardige mensen zullen wonen, maar wat moeten wij ermee?

Welk voordeel hebben de burgers van Nederland en België daar van?

De Europese Unie wordt zo langzamerhand een monster dat een totaal eigen leven gaat leiden. Een monster dat nooit genoeg heeft en een monster dat ook ons straks volkomen zal verslinden.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!