Nederlandse overheid binnenkort totaal overbodig

Nog steeds hebben wij een parlement en nog steeds hebben wij een overheid. De vraag is alleen voor hoelang nog?

Steeds meer zaken worden overgeheveld naar Brussel en het enige wat ons parlement straks nog doet is het automatisch goedkeuren van beslissingen die door de Europese Unie allang zijn genomen.

Wij denken nog steeds dat ons parlement en overheid wat in te brengen hebben, maar helaas niets is minder waar.

Bij het Nederlandse referendum op 6 april dit jaar stemde een meerderheid van de mensen die hun stem uitbrachten tegen het Associatieverdrag met de Oekraïne. Heeft dit in de praktijk enig verschil gemaakt?

Nee, het Associatieverdrag met de Oekraïne is gewoon van start gegaan alsof er niets aan de hand is, alleen Nederland heeft het nog niet geratificeerd. Nou, en?

Maar, ook dat gebeurt binnenkort gewoon. De bevolking heeft “nee” gezegd en dus doet Rutte het volgende:

Volgens een vertrouwelijk verslag van de vergadering van de EU-leiders heeft Rutte gezegd dat hij bereid is het Oekraïneakkoord ongewijzigd te ondertekenen, mits de Nederlandse zorgen op juridisch bindende wijze worden geadresseerd.

Eén van die dingen die Rutte gaat adresseren:

De angst dat de afspraken over militaire samenwerking neerkomen op een Europese veiligheidsgarantie voor Oekraïne.

Die kunnen ze er zo meteen gewoon uithalen, want dat hebben ze ondertussen al op een andere manier opgelost.

Die veiligheidsgarantie is tijdens de afgelopen topvergadering in Warschau overgedragen aan de NAVO. In de gezamenlijke verklaring van de Europese Unie en de NAVO staat in de zesde alinea de volgende zin volgens het weblog Blik op Nos Journaal.

Er staat: “zodat onze buren en partners gesteund worden in de ontelbare moeilijkheden waarmee zij worden geconfronteerd, zullen wij ondersteuning bieden aan hun soevereiniteit, hun territoriale integriteit en hun onafhankelijkheid, alsmede hun hervormingen”.

Kortom, Rutte gaat straks triomfantelijk vertellen dat hij het voor elkaar heeft gekregen dat die clausule uit het Associatieverdrag met de Oekraïne wordt gehaald en dat hij daarom van mening is dat hij dit namens Nederland met een gerust hart kan tekenen.

En zo wordt een “nee”, gewoonweg een “ja”.

De Europese Unie is druk bezig met het onderhandelen en invoeren van handelsverdragen met Canada (CETA) en Amerika (TTIP). Deze zullen hoe dan ook worden ingevoerd, ongeacht of Nederland nu wel of niet instemt. Stemt Nederland bijvoorbeeld niet in, dan wordt er via een achterdeurconstructie wel gezorgd voor een toestemming.

Wanneer de handelsverdragen eenmaal zijn ingevoerd, dan heeft de nationale overheid helemaal niets meer in te brengen, want dan bepaalt de Europese Unie in samenspraak met de grote bedrijven op een volkomen ondemocratische manier wat er in ons land gebeurt.

Alles in dit land is straks een commercieel bedrijf. Ook de laatste taken die nu nog bij de overheid liggen zullen worden geprivatiseerd naar Amerikaans model.

Er is in Nederland nogal wat weerstand tegen bijvoorbeeld privatiseren van gevangenissen zoals nu overal in Amerika al gebeurt.

Maar dit alles zal worden geregeld op Europees niveau. Zo viel in 2014 in de Belgische media al te lezen:

Na private gevangenissen doen ook private psychiatrische centra en migratiecentra hun intrede in Europa. Experts vrezen een nefast effect op de zorgkwaliteit wanneer psychiatrie en migratie big business worden.

Er wordt nu op divers plaatsen al gesproken over het privatiseren van het Hoger Onderwijs. Dit gaat komen en ook de andere onderwijsvormen zullen in de toekomst worden geprivatiseerd.

Alles wordt big business en het is deze zelfde big business die onze overheid gaat vervangen.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!