Na banken zullen ook complete landen failliet gaan

Ongeveer zeven tot acht jaar nu heeft de wereld in een soort illusie geleefd dat Centrale Bankiers tovenaars zijn die op een raadselachtige manier de crisis van 2008 hebben opgelost.

Iemand met een al dan niet afgemaakte kleuterschool opleiding en een dosis gezond verstand kan je uitleggen dat je een schuldprobleem niet oplost door het creëren van meer schuld.

Bij alle argumenten die eventueel aangevoerd worden dat Centrale Banken inderdaad het probleem van de crisis uit 2008 hebben opgelost, ontbreekt het gezonde verstand. Daarnaast kan je als argument aanvoeren dat onmogelijk is dat een groepje academici zonder enige ervaring in de echte wereld en waarvan niemand ooit een bedrijf is begonnen of zelf ook maar één baan heeft gecreëerd de wereldeconomie kan redden.

De soort leugens dat de Centrale Banken de wereld hebben gered worden echter in stand gehouden omdat er enorme bedragen op het spel staan. Dus zijn de media, de banken en de politici meer dan happy om deze leugens verder te promoten. Je kunt zelfs zeggen dat alle rijkdom zoals die in handen is van mensen aan de top, is gebaseerd op deze fabel.

Het is niet dan ook niet zo vreemd, dat niemand de werkelijke feiten wil erkennen en die zijn dat Centrale Banken zoals de ECB niet alleen geen enkele clou hebben hoe ze het probleem moeten oplossen, maar aan de andere kant ook geen enkele aansporing hebben om dit te doen.

Het werkelijke probleem in het financiële systeem is de bubbel in de obligatiemarkt. Toen de crisis begon in 2008 was er voor ongeveer 80.000 miljard dollar (80 biljoen) in omloop, nu is dat gegroeid tot ver boven de 100.000 miljard (100 biljoen) dollar.

En van die obligatiemarkt beweegt zich nu een fiks deel in het NIRP (Negative Rate Interest Policy)gebied. Dat zijn obligaties waar je geen rentevergoeding krijgt, maar moet betalen. Het totaal van dit soort obligaties bedraagt nu meer dan 13.000 miljard (13 biljoen) dollar. En ook ons land heeft vorige week voor het eerst obligaties uitgegeven die een negatieve rente opleveren.

De derivatenmarkt die deze obligatiebubbel gebruikt als onderpand is op dit moment groter dan 500.000 miljard (500 biljoen) dollar.

Veel van de grote multinationals, overheden en zelfs lokale overheden hebben derivaten gebruikt om verdiensten te verzinnen en schuld te verbergen. Niemand weet tot hoe ver dit is gegaan, maar volgens Phoenix Capital Research uit Amerika is het een gegeven dat in het verleden ongeveer 20 procent van de CFO’s (Chief Financial Officer) hebben toegegeven verdiensten te hebben verzonnen. We praten dus al met al over enorme bedragen waarmee is gesjoemeld.

Grote bedrijven zijn nu ook veel zwaarder gefinancierd dan ze waren in 2007. Alleen al in Amerika bedroegen de bedrijfsobligaties volgens de investeerder Stanley Druckenmiller in 2007 ongeveer 3.500 miljard (3,5 biljoen) dollar en was dat medio vorig jaar al gestegen tot 7.000 miljard (7 biljoen) dollar.

We bevinden ons nu in een situatie waarbij spaarders en obligatiehouders worden gestraft door de Centrale Banken met een negatieve rente.

Het wereldwijde fenomeen van negatieve rente op obligaties begint steeds meer toe te nemen en wij hebben dat nu ook in ons land. Een stapje verder zijn landen zoals Zwitserland en Denemarken waar men ook al negatieve rente rekent op banksaldo’s. In Frankrijk en Italië mag je geen contante transacties meer uitvoeren boven de 1.000 euro, dus als je genoeg hebt van een bank, mag je zelfs je geld er niet meer van af halen.

Op dit moment beginnen de eerste Europese dominostenen om te vallen in de vorm van Italiaanse banken en nu ook al Duitse.

Aangezien wij in een cultuur leven waar bankiers boven de wet staan en niet failliet mogen gaan, zullen de banken ongetwijfeld worden gered, al dan niet met overheidssteun.

Overheden die zelf meer dan failliet zijn en die nu nog enigszins kunnen functioneren omdat ze naar hartenlust geld kunnen bij lenen zonder of tegen een hele lage rente.

Je hoeft geen Nostradamus te zijn om te kunnen voorzien dat wanneer de rente ook maar weer iets gaat stijgen, je een complete serie failliete landen gaat krijgen die in gebreke zullen blijven met betalen.

De enige manier waarop ons land kan voorkomen dan te worden meegesleurd in een poel van ellende is als het zich heel snel los maakt van Europa, voordat de bevolking de rekening krijgt gepresenteerd.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!