Heeft Brexit de komst van de Europese Superstaat versneld?

Veel mensen waren blij met de uitslag van het Engelse referendum op 23 juni. Met die uitslag bewees de bevolking dat het nog wel degelijk wat in de melk te brokkelen had en dat wanneer puntje bij paaltje komt, ze toch liever zelfstandig blijven dan onderdeel vormen van een groot Europees Rijk.

Maar, tegelijkertijd zijn er ook signalen dat diezelfde Brexit ervoor heeft gezorgd, dat de verdere vormgeving van De Europese Superstaat versneld plaats vindt.

Omdat er zoveel gebeurd in de wereld zijn we al snel geneigd om dingen te vergeten. Daarom, laten we even terug kijken naar wat er een paar weken geleden gebeurde:

We hebben direct na de Brexit kunnen zien via berichten onder andere in de grote Engelse krant The Express hoe de Ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland en Frankrijk een plan hebben opgesteld, waarbij de soevereiniteit van de individuele landen binnen de Europese Unie in de nabije toekomst zo goed als verdwijnt.

Tot nu toe is Groot Brittannië altijd een soort remmende factor geweest in het voorgenomen proces van totale politieke éénwording. Nu dit land van het Europese Unie toneel lijkt te verdwijnen, is de weg natuurlijk vrij voor een versnelde invoering van deze politieke unie.

De voorstellen van de Ministers houden volgens de Engelse krant onder andere in dat individuele landen het recht verliezen om een eigen leger te bezitten, een eigen rechtssysteem en een eigen belastingsysteem. Al deze bevoegdheden zullen worden overgedragen naar Brussel.

Een gevolg van dit alles is ook dat landen eigenlijk automatisch dan ook de weinige controle over hun eigen grenzen die ze nog hebben zullen verliezen en daarmee ook de controle over het wel of niet toelaten van vluchtelingen.

Die ministers hebben een 9 pagina dik rapport gemaakt, waarin onder andere het volgende staat:
“Onze landen hebben een gemeenschappelijke lotsbestemming en een zelfde set van normen en waarden. Dit heeft tot gevolg dat er een nog inniger band zal komen tussen onze burgers. Wij zullen daarom streven naar een politieke unie in Europa en nodigen de volgende Europeanen uit om deel te nemen aan deze onderneming”.

Wat er de laatste weken uitgebreid in het nieuws is geweest is het feit dat er terroristen zijn meegekomen met de enorme stroom vluchtelingen. Is het toeval is dat dit soort berichten verschijnen net nu verschijnen en er aan alle kanten op wordt gehamerd hoe belangrijk veiligheid is en dat dit in Europees verband aangepakt dient te worden?

Kortom, de beweging richting één Europese Superstaat met één leger en één belastingsysteem schijnt na de Brexit in een stroomversnelling te zijn gegaan.

Het is ook niet voor niets dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel na de Brexit tegen de Engelse krant The Daily Mail zei dat de EU ervoor moet zorgen dat niet nog meer landen zullen gaan vertrekken. Dat dit van essentieel belang is voor het voortbestaan van de Europese Unie.

De politieke elite in Brussel zal alles in het werk stellen om zoveel mogelijk macht over te hevelen naar Brussel, daarover bestaat geen enkele twijfel. Zij trekken zich in de praktijk weinig of niets aan van de wil van de bevolking en ze hebben zoals onze premier Mark Rutte volmondig toegaf een bloedhekel aan een referendum in welke vorm dan ook.

We leven in een democratie, maar de Europese Unie is één van de meest ondemocratische instituten in de wereld.

De Voorzitter van het Europese Parlement, de Duitser Martin Schulz, maakte dat meer dan duidelijk toen hij verklaarde:

“De Britten hebben de regels overtreden. Dat de massa kan besluiten over haar lot hoort niet bij de filosofie van de EU”.

De bevolking van Groot Brittannië zal geen onderdeel vormen van dit rijk, want zij hebben laten weten wat ze wel en niet willen.

De vraag is of er meer landen zullen volgen of dat de Europese Unie nu in zo’n tempo haar nieuwe Europese Rijk gaat installeren dat het voor de resterende landen al te laat is.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!