Pensioenfondsen krijgen nieuwe dreun voor de kiezen

En weer verschijnen er allerlei berichten in de media over de pensioenfondsen die het zo slecht doen.

Zo schrijft de Telegraaf het volgende:
De pensioenfondsen blijven slecht presteren. De dekkingsgraden hebben in de maand juni forse klappen gekregen, zo blijkt uit de eerste reeksen cijfers van de fondsen.

Vooral de alsmaar dalende rente zet de fondsen onder druk. Hoe lager de rente, hoe groter het vermogen dat fondsen in bezit moeten hebben om in de toekomst pensioenen te kunnen uitkeren. In de maand juni is de rente (mede door de Brexit) weer gedaald; het rendement op andere beleggingen, zoals aandelen, heeft dat verlies niet gecompenseerd.

Bovenstaande berichten zijn toch wel behoorlijk misleidend.

De pensioenfondsen zullen het waarschijnlijk helemaal zo slecht niet hebben gedaan en best wel een aardig resultaat hebben bereikt op hun beleggingen.

Dat toch die dekkingsgraden naar beneden kelderen heeft alles te maken met de extreem lage rente die we momenteel hebben.

Waarom gaan nu die dekkingsgraden zo snel naar beneden?

Een pensioenfonds heeft te maken met verplichtingen in de toekomst. Als het nu alleen maar deelnemers heeft van 30 jaar, hoeft het op dit moment geen pensioen te betalen, maar wel over een kleine 40 jaar.

En dan moet het voldoende geld hebben om die pensioenen ook daadwerkelijk te kunnen betalen. En om dat uit te kunnen rekenen wordt er door de Nederlandse Bank een rente vastgesteld waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen in de toekomst kunnen omrekenen naar een huidige dekkingsgraad, gebaseerd op het vermogen dat ze nu hebben.

Wanneer het nu 100 Euro heeft en je rekent met 4 procent rente, dan zal het over 40 jaar meer geld in kas hebben, dan wanneer je rekent met 2 procent rente. Dus, hoe hoger de rente of de rendementsfactor waar je mee rekent, hoe hoger de dekkingsgraad.

Concreet betekent dit alles dat een flink aantal pensioenfondsen aan het eind van dit jaar behoorlijk zullen moeten korten. Er is weinig of geen kans dat voor de rest van het jaar de rente opeens omhoog zal gaan.

Dat de kortingen aanzienlijk zullen worden, blijkt uit het volgende:

De verwachting is dat de fondsen in juli opnieuw een klap krijgen omdat de rentedaling doorzet. Maandag voorspelden pensioenbureaus Mercer en Aon dat de actuele dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen al twee procent is gezakt in de eerste week van juli. Omdat de beleidsdekkingsgraad waarop de fondsen hun beleid baseren (zoals toekennen van indexatie of het korten van pensioenen) een gemiddelde is over 12 maanden, zal de verwachte daling van juli vertraagd doorwerken in de beleidsdekkingsgraad.

Er wordt gesproken over een totale herziening van het pensioenstelsel, maar voorlopig gaat dat nog wel even duren. Pas een volgend kabinet zal zich daarmee bezig gaan houden, als ze het al gaan doen.

En dan heb je natuurlijk nog een grote kans dat ons kabinet helemaal niets meer zelfstandig mag beslissen over pensioenen. Dit omdat de gehele controle van de pensioenfondsen in feite al is overgedragen aan Europa zoals we de afgelopen weken hebben gezien.

De onderstaande animatie is heel leerzaam voor degenen die niet weten hoe het huidige pensioenstelsel werkt.

Ook komen in de video een aantal interessante aspecten aan het licht zoals het feit dat de pensioenfondsen begin jaren negentig een dekkingsgraad hadden van dik boven de 200 procent en dat werkgevers, inclusief de overheid toen miljarden guldens uit die pensioenpotten hebben gehaald.

Geld dat diezelfde pensioenfondsen nu heel goed hadden kunnen gebruiken.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!