1300 ouderen in cel wegens niet betalen boete

Wij leven in een land met meerdere gezichten. Ogenschijnlijk gaat alles fantastisch en wordt ons iedere keer verteld dat wij in zo’n prachtig land leven en helemaal niets te mopperen hebben.

De mensen van boven de 50 en 60 die op dit moment in de cel zitten, omdat ze geen geld hebben om de torenhoge boetes van het CJIB te betalen, zullen daar anders over denken.

Dat zijn er dan ook geen enkelen zoals je zou denken, dat zijn er op dit moment 1300 volgens het AD.

Eerder deze week verschenen er allerlei berichten, waarin stond dat de gevangenissen in ons land steeds meer leeg raken, omdat er steeds minder misdadigers worden opgesloten.

Waar het op lijkt is dat ze die overcapaciteit nu gaan benutten om mensen te dwingen tot betalen en dan vooral ouderen.

Je hebt natuurlijk twee soorten ouderen in ons land. Je hebt degene die hun zaakjes goed voor elkaar hebben, een leuk aanvullend pensioen hebben, hun huis afbetaald en wat dat betreft weinig of geen zorgen.

Daarnaast heb je ook oudere mensen die niets van dat alles hebben, die moeten rondkomen van het sociaal minimum en daarnaast nog eens te maken hebben gekregen met allerlei bezuinigingen en het schrappen van toeslagen.

Wat niet geschrapt is en niet op is bezuinigd zijn de boetes die de overheid gebruikt om gaten in de begroting te dichten. Waar vroeger boetes waren bedoeld voor de verkeersveiligheid is het nu simpelweg een inkomenspost op de begroting die zoveel mogelijk omhoog geschroefd moet worden.

De eerste vier maanden van dit jaar zijn er 20 procent meer verkeersboetes uitgedeeld dan in dezelfde periode het jaar daarvoor. We praten dan over ruim drie miljoen bekeuringen.

Is het verkeer in de eerste maanden van dit jaar zo veel onveiliger geworden? Welnee, de opsporingsmethoden om geld voor zelfs de kleinste overtredingen te kunnen incasseren zijn veel beter geworden, denk maar aan trajectcontrole.

Slechts weinigen beseffen hoe geraffineerd dit verdienmodel door Den Haag is verfijnd. Zo hadden ze bedacht dat ze ook maar administratiekosten bij de slachtoffers in rekening moesten brengen.

In 2012 was dat 6 euro voor iedere bekeuring. Toen hebben ze er nog maar snel een euro bij gesmokkeld en werd het 7 euro. En, ondanks het feit dat we leven in een tijd waarin centrale bankiers steen en been klagen omdat we nauwelijks inflatie hebben en alles en iedereen moet bezuinigen is er per 1 januari van dit jaar een stijging doorgevoerd in de administratiekosten van bekeuringen van 28,6 procent.

Nu betaalt ieder slachtoffer opeens 9 euro administratiekosten en krijgt Den Haag op deze manier nog eens 23 miljoen euro gratis en voor niets binnen.

Dat de oudjes in de cel terecht komen, heeft volgens criminoloog Henk Ferwerda alles te maken met armoede: ,,De draagkracht van veel mensen, zeker die van ouderen, is gekrompen. Daarmee neemt dus ook de onwil of onmacht toe om boetes te betalen”, zegt hij. ,,We zagen gevallen waarbij het enorm optelt en de oudere het op celstraf laat aankomen.”

Het aantal 50- en 60-plussers in de gevangenis nam tussen 2002 en 2014 toe. In die laatste vier jaren met 8 en 9 procent naar zo’n 1300. Hun aandeel in het totaal aantal gevangenen is overigens nog steeds klein op gemiddeld 10.000. SP-Tweede Kamerlid Nine Kooiman is bezorgd om deze ontwikkelingen. ,,Het onderliggende probleem is armoede en dat moeten we natuurlijk bestrijden.”

Volgens het Ministerie van Justitie zijn deze maatregelen bedoeld om mensen “te prikkelen” tot betalen.

En wanneer die celdeur dan eindelijk weer open gaat, begint alles weer opnieuw, want de boete bestaat nog steeds en kun je opnieuw in de cel terecht komen.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!