Topambtenaren adviseren hogere AOW premies voor gepensioneerden

Terwijl het hele land zich druk maakt over monsieur Cannibale in de Efteling, gebeuren er in de achtergrond echt belangrijke zaken.

Keer op keer verschijnen er berichten in de media waarin staat dat de ouderen van dit land het zo goed hebben. Dat de pensioenpotten nergens ter wereld zo goed gevuld zijn als hier en dat je helemaal geen medelijden met ouderen hoeft te hebben.

Of dat nu wel zo is of niet doet helemaal niet ter zake. Wanneer mensen tijdens hun werkzame leven veel hebben gespaard voor hun oude dag, dan is dan hun zaak. Net zoals niemand zich heeft te bemoeien met hoeveel geld jij per maand wel of niet opzij zet, dan zijn jouw zaken.

Toch schijnt het met de Nederlandse pensioenen en de pensioenpotten anders te werken. Sinds bekend is geworden hoeveel er eigenlijk in die pensioenfondsen zit, lijkt het alsof ze uit alle hoeken en gaten op die honingpotten af komen.

We hebben gezien hoe Jetta Klijnsma ijskoud zegt dat wij nog steeds beslissen over onze pensioenfondsen, terwijl in artikel 60 van de IORP-II richtlijn duidelijk staat dat Brussel op ieder gewenst moment controle kan nemen als het dat wenselijk acht.

In artikel 60 van dit akkoord staat de EU “maatregelen mag nemen”. Volgens een deskundige. Dr. Rutger van den Noort, die dit heeft onderzocht, betekent dit in feite machtsoverdracht over het toezicht van de pensioenen naar de EU.

Maar, er liggen nog veel meer gevaren voor ouderen op de loer.

We hebben in Nederland nog een fenomeen en dat heet topambtenaar. Deze topambtenaren zijn in feite veel machtiger dan menige Minister of Staatssecretaris, omdat zij op hoge belangrijke posities zitten waar ze blijven zitten tot aan hun pensionering.

De politieke leiders komen en gaan, maar de topambtenaren blijven altijd bestaan.

En is nu een groep van deze in de schaduw opererende machtige topambtenaren die zichzelf de mooie naam Studiegroep Duurzame Groei hebben gegeven. En het is deze groep die het nu gemunt heeft op de ouderen.

Ze hebben nu een rapport uitgebracht dat politieke partijen zo meteen kunnen gebruiken voor hun verkiezingsprogramma’s en waarin wordt gesteld dat de gemiddelde Nederlander te veel spaart voor hun pensioen.

Want, zo zegt dat rapport, mensen kunnen veel beter of wat meer geld beschikken in de bloei van hun leven als ze kleine kinderen hebben en allerlei onverwachte uitgaven hebben.

Verder wordt er dan wederom op gewezen dat de Nederlandse ouderen bij de rijksten ter wereld horen en dat velen na hun pensionering meer te besteden hebben dan tijdens hun werkzame leven.

Op zich is er misschien niets mis met een dergelijke constatering en zou het voor mensen misschien inderdaad prettiger zijn dat ze tijdens hun werkzame leven wat meer geld om handen zouden hebben.

Maar, dan komt zoals gewoonlijk weer de grote adder onder het gras.

Een logische gevolgtrekking uit dat rapport zou zijn dat je zegt dat je langzamerhand de afdracht systemen gaat aanpassen, waardoor mensen wat minder afdragen, zodat ze nu wat meer geld hebben en dan straks iets minder pensioen.

Maar, wat staat er in het rapport?

De ambtenaren stellen voor ouderen meer belasting te laten betalen door de tarieven van de AOW premie voor AOW gerechtigden gelijk te trekken met die van werkenden.

Kortom, er wordt door deze topambtenaren een heel verhaal opgehangen, waarbij het eindresultaat schijnt te zijn dat ze de staat adviseren meer geld af te pakken van de ouderen.

Waar het op neer komt, is dat er boze ogen hun hongerige blik hebben gevestigd op de relatieve welvaart van de ouderen. Het is een steeds terugkerend thema en wanneer er niet wordt ingegrepen zullen de ouderen in rap tempo steeds meer van hun opgebouwd pensioen links en rechts zien verdwijnen.

Zoals we eerder schreven is het niet aan overheden om zich te bemoeien met de overeenkomsten tussen werkgevers en werknemers. Het is niet aan de overheid om de AOW premie voor ouderen te verhogen omdat topambtenaren van mening zijn dat de ouderen het te goed hebben.

De eerste reacties in politiek in Den Haag zijn negatief, natuurlijk niet zo vreemd met verkiezingen die steeds dichterbij komen.

Dit keer is het voor iedereen heel erg belangrijk om toch maar eens goed het partijprogramma van hun favoriete partij goed na te kijken, en dan vooral de kleine lettertjes.

Hierna volgt een integraal stuk tekst over het rapport van de topambtenaren zoals dat in de Telegraaf werd geplaatst, met daaronder een video, waarin verslaggever Jan Roos enkele Kamerleden aan de tand voelt betreffende de overdracht van de controle van de pensioenfondsen.

De ambtenaren stellen voor ouderen meer belasting te laten betalen door de tarieven van de AOW-premie voor AOW’ers gelijk te trekken met die van werkenden. Ook wordt een aanpassing in de schenk- en erfbelasting bepleit. Door een verhoging van de erfbelasting worden ouderen gestimuleerd om vermogen eerder over te dragen aan een jongere generatie.
Daarnaast moet een nieuw kabinet overwegen de tarieven en vrijstelling voor partner en kinderen gelijk te trekken met die voor de kleinkinderen.

„Vanuit het levensloopperspectief is het te verwachten dat het extra nut van een erfenis groter is voor kleinkinderen, met gemiddeld genomen kleinere vermogens en grotere schulden, dan voor kinderen”, aldus het rapport.

Politieke partijen kunnen uit het stuk putten voor hun verkiezingsprogramma’s en ook op de formatietafel van een nieuw kabinet kan het rapport van pas komen.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!