Een Nexit zou heel goed kunnen zijn voor ons

We worden gebombardeerd met berichten dat de Europese Unie goed is voor ons, dat wij zonder de EU in een heel diep dal zouden vallen en dat wij dolblij mogen zijn dat wij onderdeel uitmaken van die fantastische Europese Unie.

Maar, bestaat er enige zinnige grond voor al die claims?

Wanneer we een ander land nemen in Europa dat qua grootte ongeveer vergelijkbaar is met dat van ons en geen lid is van de EU omdat het dit altijd heeft geweigerd, dan komen we uit bij Zwitserland.

Dan moet het dus wel één grote doffe ellende zijn in dat land omdat het niet al die voordelen heeft van de Europese Unie zoals die wij wel hebben?

Zwitserland is nog één van de weinige landen ter wereld, waar men wel een echte democratie heeft. In dat land is er geen elitaire politieke elite die wel even zal bepalen voor de rest van de bevolking, zoals dat het geval is bij de Europese Unie. Daar heeft men een politiek die hoort te doen wat het volk wil, want anders kan de bevolking direct ingrijpen.

Het is daar ook niet een Minister President die bepaalt of het volk wel of niet een referendum mag houden. Het is de bevolking die bepaalt wanneer het een referendum wil. Iedereen die 50.000 handtekeningen bij elkaar weet te scharrelen, kan een referendum laten houden.
Zwitserland heeft een parlement, maar dit kan via de directe democratie steeds worden overruled. Een facultatief referendum over reeds door het parlement aangenomen wetten en verdragen komt er na 50.000 handtekeningen.

Met 100.000 handtekeningen kunnen burgergroepen eigen voorstellen aan een volksinitiatief onderwerpen. Het verplichte referendum regelt dat elke grondwetswijziging en elke toetreding tot een supranationale organisatie (zoals de EU) automatisch aan een referendum wordt onderworpen.

Uitgesloten onderwerpen zijn er nauwelijks. Alle wetten en verdragen zijn referendabel.

Hel en verdoemenis is niet neergedaald op Zwitserland omdat ze altijd hebben geweigerd om lid te worden van de EU.

Zwitserland is één van de rijkste landen ter wereld en ze hebben met ieder land waarmee ze handel willen drijven, handelsverdragen afgesloten. Het inkomen per hoofd van de bevolking is ongeveer het dubbele van dat in de meeste landen die lid zijn van de Europese Unie.

Het land heeft een relatief lage belasting en toch is de inkomensongelijkheid vele malen minder dan in landen waar een hoog belastingregime heerst.

Het land wordt niet plat gelegd door bureaucratische regeltjes die zich druk maken over de vorm van een komkommer waardoor innovatie en creativiteit hoog op de agenda staan.

Het percentage van de beroepsbevolking dat werk heeft in Zwitserland is hoog, vele malen hoger dan in veel Europese landen.

De onderstaande video is een klein deel uit de documentaire Brexit, waarin aan de Engelsen wordt uitgelegd waarom ze beter de Europese Unie kunnen verlaten.

Het is het deel dat gaat over Zwitserland en laat in ongeveer zes minuten zien, waarom het ook voor ons misschien helemaal niet zo slecht zou zijn om weer zelf de touwtjes in handen te nemen.

Zoals één van hen zegt: “Doe net zoals de Zwitsers doen. Maak verdragen met een aantal afzonderlijke landen in Europa, maar kijk vooral ook naar de rest van de wereld”.

Het is niet voor niets dat Zwitserland één van de rijkste landen ter wereld met grote internationale bedrijven zoals Nestlé en Novartis die allemaal in het land zijn gevestigd.

Ook wij kunnen leven in een echte democratie als wij doen wat de Zwitsers doen.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!