Door klimaatveranderingen zullen voedselprijzen explosief stijgen

Ons leven gaat zijn gangetje en hoewel er een hoop vreselijke dingen gebeuren op de wereld, leven wij gelukkig in een relatief rustige omgeving, waarbij heftige hagelbuien tot de grootste rampen behoren.

Nu waren dit buien zoals we die eigenlijk zelden of nooit gezien hebben en volgens klimaat experts zullen wij ons moeten voorbereiden op een leven waar weerextremen en natuurrampen een steeds grotere rol zullen spelen.

Op de website Motherboard staat het volgende:

De studies die in december 2015 werden gepubliceerd door het Amerikaanse non-profit onderzoeksinstituut CNA beschreven een gedetailleerde simulatie van een langdurige wereldwijde voedselcrisis van 2020 tot 2030. Deze data was tot nu toe nog niet verschenen in de media.
De simulatie, die de ‘Voedselketenreactie’ genoemd wordt, was een computerspel waar 65 beambten uit de Verenigde Staten, Europa, Afrika, India en Brazilië aan meededen, samen met belangrijke intergouvernementele instituten.

Het scenario van de Voedselketenreactie werd ontwikkeld door experts vanuit de Amerikaanse overheid, de Wereldbank, agribusinessgigant Cargill en een paar onafhankelijke specialisten.

Deze simulatie voorspelt ‘sociale onrust’ door voedselprijsstijgingen van 395%.
Als oorzaak en eindconclusie bij dit alles wordt gegeven klimaatverandering en als gevolg daarvan mislukte oogsten.

Tot zover het bericht.

Dat dit misschien niet ver gezocht is kunnen de boeren in Limburg bevestigen, zij zijn nu al slachtoffer van een totaal mislukte, of meer verdronken oogst. Wanneer dit verschijnsel zich wereldwijd op grote schaal zal gaan voor doen, dan zal dit onherroepelijk voor problemen zorgen.

Ook Reuters komt met berichten dat de vraag naar voedsel wereldwijd sterk aan het toenemen is en volgens een nieuw rapport zal het niet al te lang meer duren voordat we een verdubbeling van de voedselprijzen tegemoet kunnen zien.

Daar hebben ze het nog niet eens over de klimaatveranderingen en de toename van mislukte oogsten, maar over de groeiende bevolking en het steeds schaarser wordende water dat uiteindelijk zal leiden tot een verdubbeling van de voedselprijzen.

De groeiende vraag naar voedsel heeft voor een deel ook te maken met het feit dat de bevolking van landen zoals China en India meer geld kunnen besteden aan voedsel dan in vroegere tijden.

Natuurlijk is het scenario van de enorme stijging van de voedselprijzen voor een deel gebaseerd op computersimulatie en een aantal aannames, maar een goede indicatie van de werkelijke situatie is altijd om te kijken wat de Amerikaanse overheid doet.

De afgelopen week verschenen er in diverse Amerikaanse media berichten dat ook de organisatie die daar in actie komt bij grote rampen, FEMA, zich bezig houdt met een komend voedsel tekort, waarbij men dan verwacht dat er wereldwijd onrust en onlusten zullen optreden. Hetgeen natuurlijk niet zo vreemd is, want als mensen honger hebben, dan doen ze vreemde dingen.

Ook zijn daar onlangs oefeningen gehouden door diezelfde overheid, waarbij een wereldwijde voedselcrisis werd gesimuleerd die minstens tien jaar zou aanhouden.
En of ook zij hun informatie hebben van hetzelfde computerprogramma of beschikken over andere bronnen is niet helemaal duidelijk, maar wat heel duidelijk is dat zij zich voorbereiden op (natuur)rampen.

Door heel Amerika verspreid bevinden zich geheime locaties waar voor miljarden dollars aan medische noodvoorraden liggen opgestapeld. Volgens een insider die niet wil en/of mag vertellen waar die locaties zich bevinden, praten we over een totale voorraad van medische noodvoorraden van rond de 7 miljard dollar.

Alles wat er nu gebeurt kan natuurlijk ook onderdeel zijn van de normale procedures zoals die door bepaalde overheden worden gehanteerd, maar het valt op hoeveel verhalen de laatste week de ronde doen over komende voedseltekorten.

Niet dat we veel kunnen met die kennis op dit moment, behalve misschien toch maar een moestuin aanleggen?

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!