George Soros waarschuwt voor uiteenvallen Europa

De bejaarde miljardair Soros is altijd een voorstander geweest van wat hij noemt een “open society” zoals de Europes Unie. Soros was dan ook niet blij toen hij wakker werd en de verrassende uitslag van het Engelse referendum kreeg te horen.

Nadat hij enkele dagen voor het referendum een opiniestuk in The Guardian had geschreven, waarin hij de Engelsen waarschuwde voor de gevolgen van een eventuele Brexit, heeft hij nu een tweede stuk geschreven.

Een stuk waarin hij zegt dat het rampzalige scenario dat door velen werd bevreesd zich heeft voor gedaan, waardoor het uiteenvallen van de Europese Unie zo goed als onomkeerbaar is.

Engeland mag dan volgens hem wel of niet relatief gezien beter af zijn dan andere landen door het verlaten van de EU, maar op de korte termijn tot middellange termijn zullen haar bewoners behoorlijk lijden. De consequenties voor de werkelijke economie zullen alleen vergelijkbaar zijn met die van de financiële crisis uit 2007/2008.

En hoewel hij niet enthousiast is over Engeland, is hij nog veel somberder over Europa.

Soros zegt dat de spanningen tussen de Europese landen onderling een breekpunt heeft bereikt, dat niet alleen door de vluchtelingen, maar ook vanwege de enorme spanningen tussen schuldeiser landen en schuld landen binnen de Eurozone.

Hij zegt dat landen met verzwakte leiders zoals Frankrijk en Duitsland zich nu hoofdzakelijk concentreren op interne problemen. Een val in Italië van meer dan tien procent van de aandelenmarkt na de Brexit geeft aan dat dit land zeer kwetsbaar is voor een complete bankencrisis, waardoor de populistische MoVimento 5 Stelle (Vijf Sterren Beweging), die net de burgemeester voor Rome heeft geleverd, wel eens volgend jaar aan de macht kan komen.

Verder vraagt hij zich af hoe het kan dat een land als Engeland dat niet alleen lid is van de Europese Unie, maar daarnaast nog een aantal speciaal gunstige voorwaarden van dat lidmaatschap heeft, besluit om toch te vertrekken.

Hij denkt dat de vluchtelingencrisis een heel belangrijke factor is geweest in het aantal mensen dat voor een Brexit heeft gestemd. Dat het Brexit kamp zwaar misbruik heeft gemaakt van de steeds slechter wordende vluchtelingen situatie. Dat dit werd versterkt door beelden van de vluchtelingenkampen bij Calais, waarbij duizenden wanhopige mensen probeerden op iedere mogelijke manier Engeland binnen te komen. De grote angst bij veel Britten was dan ook dat door een verder lidmaatschap van de EU het land straks gedwongen slachtoffers zou worden van een enorme stroom vluchtelingen.

En met een vertrek uit de Europese Unie wordt Engeland weer baas over haar eigen grenzen en wie het wel of niet binnen laat.

Verder stelt Soros dat Angela Merkel niet goed heeft nagedacht over de gevolgen van haar open deur politiek. Dat dit wel een sympathiek idee was, maar dat ze nooit goed heeft nagedacht over de zuigende werking van een dergelijk beleid. En dat als gevolg daarvan het dagelijks leven van burgers in de EU volkomen werd verstoord door de plotselinge stroom asielzoekers.

Voor Soros is de uitslag iets heel essentieels. Het is in feite het voortbestaan van het Europese project dat met deze stemming op het spel stond. Hij denkt dan ook dat dit de sluizen wijd open zal zetten voor andere landen, waarbij ook weer heel specifiek Nederland door hem wordt genoemd.

Nederland, het land dat een helderziende premier heeft in de vorm van Mark Rutte.

Deze man is helderziend omdat hij zegt te weten wat de Nederlander denkt. Dat is ontzettend knap. Dat dit zo is, bewijst de kop van een artikel in Elsevier:

Rutte: “Nederlanders kijken anders naar de EU dan Britten”.

Ook de Engelse premier Cameron dacht dat hij wist wat het Britse volk dacht, maar kwam bedrogen uit.

George Soros is zo te horen helemaal klaar met de Europese Unie en zegt tot slot het volgende:

“Het gaat richting een rommelig uiteenvallen, waardoor Europa slechter af zal zijn dan waar het geweest zou zijn als de Europese Unie nooit bestaan zou hebben”.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!