Engeland moet bij EU blijven vanwege TTIP verdrag

Het is vandaag maandag en er is helemaal niemand in Engeland die ook maar enige haast maakt met het in werking stellen van het beroemde Artikel 50 van het verdrag van Lissabon, waarmee formeel de scheiding tussen Groot Brittannië en de Europese Unie wordt geregeld.

Het hele weekend en ook op maandagmorgen schitterde de huidige premier David Cameron door aanwezigheid, hoewel hij vrijdag nog nadrukkelijk had gezegd het schip voorlopig nog op koers te houden.

Ook de Engelse Minister van Financiën George Osborne die hel en verdoemenis had gepredikt en onmiddellijke belastingverhogingen in geval van een Brexit was nergens te bekennen.

De enige reactie kwam van de gedoodverfde leider van het Brexit kamp, de voormalige burgemeester van Londen, Boris Johnson. Hij deed dit door middel van een opiniestuk in de Engelse Telegraph.

Een stuk, waarin hij aangeeft dat hij niet genoeg duidelijk kan maken dat Engeland een onderdeel van Europa is en altijd zal blijven. En dat hij denkt dat het huidige klimaat van afwachtende bezorgdheid begrijpelijk is, gezien het feit wat de bevolking allemaal werd verteld gedurende de campagnes, maar dat dit alles is gebaseerd om groot onbegrip van wat er werkelijk heeft plaats gevonden.

En dan vat hij samen wat hij denkt dat de eindconclusie is en die luidt als volgt:

“De enige verandering, en die zal niet met een grote haast worden doorgevoerd, is dat Groot Brittannië haarzelf las loswurmen uit het bijzondere en ondoorzichtige Europese wetgevingssysteem. Het enorme en groeiende lichaam van wetten, ingesteld door het Europese Hof waartegen geen beroep mogelijk is. Dit zal geen bedreiging vormen voor dit land, maar mogelijkheden om wetgeving door te voeren en belasting te heffen volgens de behoeften van Groot Brittannië”.

Maar, ook nergens in het opiniestuk van Boris Johnson wordt met een woord gerept over het in werking stellen van artikel 50, hetgeen tenslotte toch nodig is om een echtscheiding te kunnen bewerkstelligen. Ook de financiële markten snakken wat dat betreft naar duidelijkheid.

Verder weet Johnson zeker dat Engeland toegang zal blijven houden tot de vrije handelsmarkt, ondanks het feit dat ze weg gaan. Hij voegde er aan toe dat Groot Brittannië nu een relatie kan smeden met de Europese Unie, gebaseerd op een vrijhandelssysteem in plaats van een federaal systeem.

En verder schreef hij dat er geen enkele haast voor het land was om haarzelf los te weken van de Europese Unie.

En dan……

De Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, verandert plotseling zijn agenda om de komende dagen gesprekken te kunnen voeren met Londen en Brussel.

De reden dat Kerry dat doet is uiteraard eigenbelang en heeft alles te maken met de handelsverdragen waarover door Amerika en Europa wordt onderhandeld, zoals TTIP.

Even heel kort door de bocht zijn dit soort verdragen bedoeld om de grote bedrijven meer macht te geven ten koste van nationale overheden. Wanneer deze verdragen eenmaal van kracht zijn, kan een groot bedrijf naar een arbitrage commissie stappen als het vindt dat haar aandeelhouders onrecht worden aangedaan door bepaalde wetgeving in een land.

Dit arbitragepanel bestaat grotendeels uit zogenaamde “corporate lawyers” die allesbehalve onafhankelijk zijn en bovendien is iedere uitspraak die een dergelijk panel doet, bindend.

De grote angst bij velen is dan ook, dat door verdragen zoals TTIP en CETA overheden straks helemaal niets meer in de melk te brokkelen hebben en dat de “big corporations” ons leven zullen gaan bepalen.

Amerika zal dan ook een enorme druk gaan uitoefenen op zowel Engeland als Europa, om met een oplossing te komen die geen roet in het eten gaat gooien van verdragen zoals TTIP.

Mocht Engeland echt helemaal weer onafhankelijk willen worden, dan zouden de Amerikanen dat hele onderhandelingsproces dat ze nu met de Europese Unie als geheel voeren, weer opnieuw moeten gaan doen met Engeland.

En dat zal voor Washington echt een brug te ver zijn.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!