Bijna alleen lager opgeleiden zouden een Nexit willen?

Er is een soort beweging gaande in de pers, waarbij mensen die tegen Europa zijn worden afgeschilderd als dom.

Je ziet steeds meer berichten verschijnen in de media waarin wordt gesteld dat het vooral de lager opgeleiden waren die ervoor gezorgd hebben dat Engeland voor een Brexit heeft gestemd.

Wat daarmee wordt gesuggereerd is dat mensen met een hogere opleiding wel zo intelligent zijn dat ze niet zullen stemmen voor een vertrek uit de Europese Unie. Het wordt natuurlijk niet zo gezegd, omdat dit niet politiek correct zou zijn, maar dat is wel wat ze bedoelen.

En dan krijg je vervolgens dat mensen die voor een Nexit zijn, net zo laag opgeleid zijn als de Engelsen die voor een Brexit hebben gestemd volgens de altijd weer aanwezige opiniepeilingen:

“Net zoals in Groot-Brittannië het geval was, zijn in Nederland vooral laagopgeleide mensen voorstander van een Nexit. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond”.

Met andere woorden, ook in Nederland zijn alle hoger opgeleide en dus intelligente mensen voor Europa en is een Nexit iets dat thuis hoort bij de lagere klassen of oudere mensen, dat doet het ook altijd goed.

Dit soort berichten is natuurlijk propaganda van de bovenste plank, want het zijn het juist de intelligente mensen, ongeacht hun schoolopleiding, die begrijpen dat de Europese Unie een gevangenis is en hoe eerder we daar uit weten te ontsnappen des te beter.

Om aan te tonen hoe dingen vaak precies andersom zijn dan ze lijken, gaan we naar de voormalige voorzitter van de Engelse Labour Partij, Harriet Harman.

Harriet vindt zichzelf een ontzettend intellectuele dame met progressieve ideeën en ze streed dan ook zij aan zij met de Engelse premier Cameron voor het Britse behoud van het EU lidmaatschap.

Hariet is tenslotte een hoog opgeleide dame, ze is advocaat, afkomstig uit een sjieke familie en iemand aan wie je een belangrijke functie wel kunt overlaten.

We zullen het dan even niet hebben over het feit dat toen in 2008 haar blog werd gehackt Harriet in een interview met Sky News verklaarde dat dit misschien mogelijk was geweest omdat haar gebruikersnaam Harriet en haar wachtwoord Harman was.

Eind mei 2016 was Harriet te gast bij een BBC programma omdat ze ook daar graag gebruik willen maken van de kennis en inzichten van Harriet Harman betreffende het komende referendum.

In dat programma krijgt Harriet de afbeeldingen te zien van de mensen die op dat moment de topposities binnen de Europese Unie vervullen.

Bij die afbeelding zit ook een foto van Mark Rutte, als tijdelijk voorzitter van de EU, met daarnaast een aantal voor ons waarschijnlijk bekende gezichten.

Zo zie je daar naast Rutte onder andere ook Mario Draghi, de baas van de Europese Centrale Bank, de Duitser Martin Schulz, voorzitter van het Europese Parlement, de Pool Donald Tusk al permanente voorzitter van de Europese Raad en niet te vergeten uiteraard Jean Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie.

Waar het in de clip om gaat is dat Harriet beweert dat Europa zoveel doet voor de gelijke kansen van vrouwen, waarop de interviewer haar de afbeeldingen laat zien van de zeven machtigste posities binnen de EU, allemaal mannen, en vraagt aan Harriet of haar iets op valt.

Vervolgens gaat ze een warrig verhaal afsteken, waarop de interviewer op een gegeven moment iets zegt in de trant van: “Ja, dat zal best, maar ondertussen lijkt het wel een clubje padvinders”.

Harriet steekt wederom van wal over de prachtige richtlijnen van de EU voor wat betreft gelijke kansen van vrouwen, waarop de interviewer wijst naar de zeven mannen en zegt: “Waarom hebben zij die richtlijnen niet gelezen?”.

Waarop Harriet zegt: “Dat weet ik niet, want ik weet niet wie ze zijn”.

Interviewer: “En dit zijn de mensen die jij wilt dat winnen en je weet niet eens wie ze zijn?”.

Waarop zij zegt: “Tja, je pakt zeven willekeurige mensen uit Europa en ik moet weten wie dat zijn?”.

Waaruit blijkt dat zeer hoog opgeleiden zoals Harriet ook kletsen als een kip zonder kop, niet eens weten voor wie ze campagne voeren, maar wel geschikt worden geacht om Minister te worden, zoals ze is geweest, of leider van én van de twee grote politieke partijen.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!