Tijdbom voor kust Californië gaat luider tikken

Wanneer de bodem voor de kust van Californië letterlijk op en neer gaat in de buurt van de beruchte San Andreas breuklijn, dan is die staat misschien niet de allerbeste plaats ter wereld om te gaan wonen.

Al meer dan een eeuw lang heeft de spanning langs deze breuklijn zich verder opgebouwd en wetenschappers zijn van mening dat het zuiden van Californië zo langzamerhand aan de beurt is voor een zware aardbeving.

De Amerikaanse Geological Survey geeft aan dat wanneer die spanning rondom de San Andreasbreuklijn zich eenmaal gaat ontladen, we kijken naar een schade van miljarden dollars. Dit nog even los van alle slachtoffers uiteraard.

Maar, nu begint de situatie daar toch wel zorgelijk te worden, want in een recent artikel van de Los Angeles Times stond het volgende:

“Voor de eerste keer zijn wetenschappers erin geslaagd om computerbeelden te tonen die laten zien dat er enorme gedeelten van Californië rondom de San Andreaslijn op en neer gaan”.

Deze verticale beweging van de bodem is het gevolg van die zich steeds verder opbouwende spanning die uiteindelijk zal resulteren in een grote aardbeving.

Voor de kust van Californië komen twee grote tektonische platen samen. De zogenaamde Pacific plaat en de Noord Amerikaanse plaat. Langzaam maar zeker bewegen deze zich steeds meer tegen elkaar en dit veroorzaakt de enorme geologische spanning.

De opbouw van deze spanning is gevaarlijk, want hoe meer spanning er wordt opgebouwd, des te erger zal de uiteindelijke ontlading in de vorm van een zware aardbeving zijn.

Opvallend is ook het aantal kleinere aardbevingen dat zich in de afgelopen week heeft voorgedaan rondom die breuklijn. Alsof er iets groters staat te gebeuren.

Naast de vele kleinere was er eerder deze maand ook nog een aardbeving van 5,2 op de Richterschaal in de buurt van San Diego met maar liefst 800 naschokken.

Helaas doen al deze kleinere aardbevingen niets om de geologische spanning te doen verminderen. Naast de bekende San Andreas breuklijn, zijn er in dat gebied nog talloze minder bekende van die breuklijnen.

Ook zorgelijk is het toegeven van de US Geological Survey dat de waarschijnlijkheid van een mega aardbeving in dat gebied, waarbij meerdere breuklijnen een rol spelen, vele malen groter is dan ze eerst hadden gedacht.

Ze blijven dan nog aan de voorzichtige kant door te stellen dat die mega aardbeving ergens in de komende decennia zal plaats vinden.

Een aantal jaren liet een onderzoek van datzelfde instituut zien er bij een aardbeving met een kracht van “slechts” 7,8 in dat gebied er meer dan 1.800 mensen zouden omkomen, er meer dan 50.000 gewond zouden raken en dat de schade dan zeker 200 miljard dollar zal bedragen.

Wat zou dan een aardbevingen met een kracht van 8 of hoger dan niet allemaal kunnen veroorzaken?

De US Geological Survey denkt niet dat delen van Californië uiteindelijk in de oceaan zullen vallen, maar is het wel heel open over het feit dat op een goede dag Los Angeles en San Francisco naast elkaar zullen liggen. Dit gebeurt dan doordat de twee eerder genoemde tektonische platen langs elkaar zullen glijden.

Nog afgezien van de grote dreiging van een mega aardbeving wordt diezelfde regio op dit moment ook nog geteisterd door andere problemen.

Er is nog steeds de droogte en heeft het gebied nu te maken een record hittegolf en bosbranden die uit de hand dreigen te lopen. Twee van die grote branden komen steeds dichter bij elkaar en kunnen uitmonden in één grote superbrand. Er vinden op dit moment al grootschalige evacuaties van bepaalde gebieden plaats.

Naast Californië hebben ook nog een aantal andere staten te maken met enorme bosbranden zoals New Mexico. Arizona, Alaska, Montana, Washington, Utah, Wyoming en Colorado. Ook dit is behoorlijk ongewoon omdat dit soort bosbranden meestal pas later in de zomer of het begin van de herfst voorkomen.

Wat zo langzamerhand duidelijk is, is dat onze planeet steeds onstabieler wordt. Zaken zoals aardbevingen, vulkaan uitbarstingen, bosbranden, historische droogte en ongewone overstromingen vormen tegenwoordig onderdeel van ons dagelijks leven.

Veel mensen vragen zich dan ook af of er een speciale reden is waarom dit alles nu gebeurt of dat het gewoon een bepaalde periode is waar we doorheen gaan.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!