Mogelijke escalatie (handels)oorlog Amerika en China

Terwijl ogenschijnlijk alles koek en ei tussen de twee economische grootmachten Amerika en Rusland, tekenen zich in de achtergrond de contouren af van een handelsoorlog en een mogelijke echte oorlog.

De handelsoorlog heeft alles te maken met de overproductie in China, het in het geniep devalueren van de Chinese yuan en het dumpen van goedkoop staal op de wereldmarkten.

Amerika heeft hier tot grote woede van Peking op gereageerd door het instellen van invoertarieven van groter dan 500 procent op goedkoop Chinees staal.

Eveneens enigszins in de achtergrond woedt er al jaren een soort verbaal dispuut over wie nu eigenlijk eigenaar is van de Zuid-Chinese Zee. De internationale regels zijn wat dat betreft vrij duidelijk, maar China ziet dat toch iets anders.

Volgens China vormt de Zuid-Chinese Zee op basis van historische gronden onderdeel van China en is het dan ook al druk begonnen met wat volgens de Amerikanen militaire installaties zijn op de talloze kleine eilandjes in dat gebied te bouwen.

Het zou dan gaan om een ‘historisch recht’ over de Zuid-Chinese Zee gebaseerd op vissersgeschiedenis en oude kaarten. De zogenaamde ‘negen-punten-grens’ die China daarbij heeft aangegeven gaat rakelings langs de kust van Vietnam, de Filipijnen, Taiwan, Maleisië en Brunei, die ook aanspraak maken op stukken zee.

Dit leidt geregeld tot incidenten op verschillende plaatsen in de zee waarbij China een hoofdrol inneemt. China eist tachtig tot negentig procent van de Zuid-Chinese Zee op. In een neergelegde eis bij de Verenigde Naties claimt China dat het ‘onbetwistbare soevereiniteit heeft over de eilanden in de Zuid-Chinese Zee en de aangrenzende wateren’.

De Filipijnen zijn echter enkele jaren naar het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag gestapt in een poging een eind te maken aan de negen punten grens van China.

(Het Permanent Hof van Arbitrage is een internationale organisatie die in 1899 werd opgericht naar aanleiding van de internationale Vredesconferentie van Den Haag. Het Hof heeft als doel arbitrage als conflictoplossing van internationale geschillen te faciliteren).

Nu wordt er binnenkort een uitspraak van dit hof verwacht en China voelt de bui al hangen en heeft al op voorhand aangekondigd dat het in het geval van een voor negatieve uitspraak het zogenaamde VN-Zeerechtverdrag zal verlaten.

(Het VN-zeerechtverdrag (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) is een verdrag van de Verenigde Naties. Het werd vooraf gegaan door drie conferenties. Het is de meest recente ontwikkeling in het internationaal recht met betrekking tot de zeeën. Het verdrag maakte het mogelijk om wereldwijd het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het voorkomen van milieuverontreiniging te regelen).

Naast de omringende landen is ook Amerika fel tegenstander van de Chinese negen punten grens en stuurt het regelmatig schepen door het gebied omdat ook zij van mening is dat het hier gaat om internationale wateren.

Er staat dan ook heel wat op het spel. Het gebied omvat één van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld, is rijk aan vis en men vermoedt dat er zich grote hoeveelheden olie en gas onder de bodem bevinden.

Dit is de hoofdreden dat China dit gebied voor haar zelf wil en steeds bozer wordt omdat buitenstaanders (lees Amerika) zich met dit conflict bemoeien.

Experts vermoeden dat de uitspraak van het Hof voor China ongunstig zal uitpakken. Maar, ook al zal dat zo zijn, dan heeft het Hof geen middelen om die uitspraak kracht bij te zetten.

De angst bestaat nu dat in dat geval Amerika maar al te bereid zal zijn om die rol op zich te nemen en gewapend met de uitspraak van het Hof de Chinezen het leven zuur te maken.

Amerika heeft zelf het UINCLOS verdrag niet ondertekent en dus zegt China dat Amerika zich niet moet bemoeien met de arbitrage. China beschuldigt Amerika ervan dat het de internationale wetgeving zal misbruiken om samen de omringende landen in dat gebied de groeiende invloed van China in die regio te beperken.

Zoals de kaarten nu liggen, zal Amerika de uitspraak van het Hof, wanneer die ongunstig uitpakt voor China, met beide handen aangrijpen en kunnen de problemen in die regio wel eens heel snel uit de hand lopen.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!