Hebben onze voorouders voor niets gestreden?

Paul Craig Roberts, de voormalige Amerikaanse onderminister ten tijde van Ronald Reagan vertelt een interessant verhaal. Een verhaal dat speelt in het jaar 2000 toen hij in Washington contact had met een Britse journalist en hoe daar eigenlijk bij toeval bepaalde CIA documenten boven tafel kwamen.

En wat die documenten volgens Roberts duidelijke maakten, was dat de Europese Unie een hersenspinsel was van de CIA. Ontstaan niet al te lang na de Tweede Wereldoorlog en met de bedoeling dat Amerika controle zou krijgen over Europa.

En omdat het voor hen veel gemakkelijker zou zijn om één entiteit onder controle te houden in plaats van talloze verschillende, werd er gekozen voor het concept van de Europese Unie.

Toen het plan eenmaal was gemaakt, gingen ze aan de slag met een grote zak geld en lieten verschillende agenten het nodige lobbywerk doen binnen Europa. Dit alles ging natuurlijk in stappen, want als ze dit ineens gepresenteerd zouden hebben, dan was het waarschijnlijk geweigerd.

Roberts maakt in onderstaand interview een heel interessante opmerking: Hij zegt dat als je als land je munteenheid opgeeft om over te stappen op de monetaire eenheid van de Europese Unie, dan ben je je soevereiniteit kwijt. Je kunt geen land hebben dat onafhankelijk is en dat niet haar eigen munteenheid heeft. Met andere woorden, toen wij de guldentijd achter ons lieten, hebben we ook gelijk afscheid genomen van onze soevereiniteit.

Het is natuurlijk ook ontzettend handig voor Amerika om het inmiddels beruchte TTIP verdrag te onderhandelen met Europa en niet met alle landen afzonderlijk. TTIP is het verdrag dat de macht van de grote bedrijven dusdanig groot maakt, dat ze zelfs overheden van op papier soevereine landen kunnen dwingen om hun wil op te leggen.

Wat de Europese Unie doet volgens Roberts is het opheffen van de individuele landen. Als voorbeeld neemt hij de centrale bank in een bepaald land. Neem de centrale bank van Griekenland. Deze bank kan niet langer de valuta van Griekenland uitgeven, omdat de euro centraal wordt uitgegeven door de Europese Centrale Bank. De centrale bank van Griekenland is in feite machteloos geworden omdat het niets meer kan. Hetzelfde telt uiteraard voor de Nederlandse Bank.

De volgende fase wordt de beslissende fase voor de Europese Unie. Dat wordt de stap waarbij het echt een politieke unie wordt en de individuele landen zullen ophouden te bestaan. Dat is het punt, waarop je een systeem hebt, dat vergelijkbaar is met dat van Amerika. Aparte staten zoals Georgia of Texas, maar een federale overheid die uiteindelijk de dienst uit maakt.

Nederland en België zijn reddeloos verloren en zullen uiteindelijk provincies worden in het Groot Europese Rijk. Engeland heeft de komende week nog de mogelijkheid om dit juk af te schudden en te kiezen voor haar eigen zelfstandigheid en haar eigen identiteit.

Want, wanneer de politieke eenheid eenmaal een feit is, dat is afscheiden zo goed als onmogelijk omdat dit dan gelijk gesteld zal worden met verraad. Je krijgt dan dezelfde soort situaties als in Amerika waar een aantal staten het liefste hun onafhankelijkheid weer terug zouden hebben.

Eeuwenlang hebben wij gevochten tegen overheersing en vijanden die ons hun wil wilden opleggen. Of het nu de Spanjaarden waren, de Fransen of de Duitsers, uiteindelijk zijn ze allemaal verdwenen en hadden wij onze vrijheid terug.

En nu? Nu geven wij onze vrijheid op een presenteerblaadje aan de Amerikaanse CIA en de grote bedrijven.

https://www.youtube.com/watch?v=dw-aOS1d16I

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!