Europese Parlementsleden vragen Mario Draghi om helikoptergeld

Het woord helikoptergeld moet wel haast een uitdrukking zijn die voor iedereen mooie associaties op roept. Een helikopter die over het land vliegt en gratis geld uit strooit.

En dat is nu ook precies wat helikoptergeld is. In dit geval zou het dan de Europese Centrale Bank onder leiding van Mario Draghi zijn die dit zou moeten doen.

We weten ondertussen dat de ECB geld bij drukt iedere maand met als grondstof gebakken lucht en met dat geld zaken koopt zoals staatsobligaties en nu ook al bedrijfsobligaties. Het idee erachter is dan volgens de ECB dat er dan meer geld beschikbaar komt voor banken om uit te lenen aan consumenten en bedrijven.

Indirect zou er dan meer geld in de economie terecht komen, waardoor mensen weer zouden gaan uitgeven, de economie weer zou groeien en de centrale bankiers waarschijnlijk de door hen zo gewenste inflatie zouden hebben.

Echter, waar dat nieuwe geld overal terecht komt is niet duidelijk, wat wel duidelijk is dat het niet terecht komt bij diegenen die het moeten uitgeven, de consument.

Nu zijn er 18 leden van het Europese parlement die een brief hebben gestuurd naar Mario Draghi met het verzoek om nu zo snel mogelijk te bekijken of helikoptergeld een optie kan zijn en zo ja om dit dan ook in te voeren. Als motivatie voor het geheel geven ze op dat het geld ook daadwerkelijk bij de consument terecht moet komen en niet ergens moet blijven hangen in het banksysteem.

Eén van de ondertekenaars van de brief is de leider van de groene groep binnen het Euro Parlement, Philippe Lamberts. Hij zegt dat helikoptergeld beter is dan het doorgaan met het verzuipen van een ziek financieel systeem door middel van een tsunami aan geld. Het laatste vergelijkt hij met duwen tegen een touwtje, iets dat uiteraard ook volkomen nutteloos is.

Daarnaast pleit de groep ervoor dat de ECB ook obligaties gaat kopen van de Europese Investerings Bank. (De Europese Investeringsbank (EIB) is de financiële instelling van de Europese Unie. Als “bank” en “orgaan” van de Europese Unie levert de EIB een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van de Unie).

De parlementariërs zijn allemaal afkomstig uit de linkse hoek en zijn van mening dat het geven van gratis geld direct aan huishoudens met lage inkomens een goede zaak zou zijn om de economie weer op gang te krijgen.

Waar we hier in feite over praten is een soort variant van het basisinkomen. Ook dat is gebaseerd op gratis geld voor iedere inwoner en ook die beweging lijkt steeds meer momentum te krijgen.

De Zwitsers hebben echter onlangs in een referendum nogal resoluut “nee” gestemd tegen een basisinkomen, maar wereldwijd gaan er toch steeds meer stemmen op dat dit een goede oplossing zou zijn voor een hoop maatschappelijke problemen en uiteraard ook al vast vooruitlopen op het feit dat er straks veel minder banen zullen zijn door de robots.

De Euro parlementariërs die nu Draghi om geld vragen, willen dan ook dat de ECB dit geld direct overmaakt naar de burgers en dit niet via de overheid laat lopen. Volgens een aantal deskundigen zou dit volgens de Europese overeenkomsten mogelijk moeten zijn.

Tegenstanders zeggen dat dit de laatste stap zou zijn in de complete vernietiging van wat er nog over is van het kapitalistische systeem en dat wanneer je dit wilt gaan doen je beter een kluis kunt aanschaffen ter grootte van die van Dagobert Duck, omdat er straks een enorme hoeveelheden geld nodig zal zijn om een brood te kopen.

Mario Draghi staat niet geheel onwelwillend tegenover helikoptergeld:

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!