Wordt de bevolking voorbereid op een leven zonder pensioen?

Wie had ooit gedacht dat de pensioenen in dit land en trouwens ook in andere landen van iets wat een zekerheid leek in sneltreinvaart zouden veranderen in een nachtmerrie voor velen.

Misschien zal er ooit in de toekomst in dit land een herziening komen van het pensioenstelsel en de regels die daarvoor gelden, maar dat zal op zijn vroegst pas over een aantal jaren zijn.

Eerst zullen we in dit land nog de verkiezingen krijgen en dan is het nog maar wachten of de nieuwe regering haar tanden onmiddellijk in dit gecompliceerde dossier wil zetten of het ook weer voor zich uit zal schuiven.

Wat welhaast zeker lijkt is dat de lage rente zoals die door de ECB wordt gedicteerd voorlopig nog zal blijven. Hetgeen dan ook weer betekent dat de pensioenfondsen in ons land het de komende jaren zwaar zullen krijgen en dan volgens de bestaande regels ook de eerstvolgende jaren nog moeten korten.

Niet alleen bij ons speelt dit probleem, ook in andere landen zoals Engeland en Amerika. In Amerika zijn de ingrepen bij sommige pensioenfondsen soms helemaal drastisch zoals bij het Central States Pension Fund. Dit is een pensioenfonds voor onder andere vrachtwagenchauffeurs met ruim 400.000 deelnemers en dit fonds heeft aangekondigd dat het de pensioenen met 60 procent moet korten. Echter dat blijkt nog niet genoeg te zijn en dit fonds heeft dan ook aangekondigd dat als geen hulp krijgt van de overheid het over 10 jaar zo goed als geen geld meer heeft.

Wat dat betreft zijn de zaken bij ons misschien wat beter geregeld, maar ook hier zullen de ouderen waarschijnlijk voorlopig een deel van hun pensioen moeten inleveren. Dat een overheid misschien her en der wat gaat compenseren doet niets af aan het feit dat dit een zeer zorgwekkende situatie is.

En in dit klimaat waar je overal ter wereld nu schokkende berichten hoort over pensioenen, is er iemand in Engeland die zegt een oplossing voor het probleem te hebben gevonden. En die iemand is Lord Jonathan Adair Turner, Baron Turner van Ecchinswell, een man die zelf geen enkel probleem heeft met zijn pensioen.

Maar, aangezien hij toch de voormalige voorzitter is van de Engelse pensioencommissie van de overheid, wordt er toch serieus naar de man geluisterd.

Baron Turner stelt voor dat mensen moeten doorwerken totdat ze 70 zijn, waarna ze dan een groter pensioen van de staat zullen ontvangen. Hij bedoelde dit als oplossing voor de situatie in Engeland, maar zijn idee kan worden toegepast op iedere gemeenschap waar de pensioenen een probleem zijn geworden.

Turner pleit er dan ook voor dat in Engeland de pensioenleeftijd versneld wordt opgeschroefd naar 70, zodat het nieuwe verbeterde pensioen per 2030 kan worden ingevoerd.

Hij verwijt de maatschappij dat ze niet creatief hebben nagedacht.

Waar mensen zoals Turner met geen woord over reppen is dat het huidige pensioenprobleem is veroorzaakt door de centrale banken. Niet alleen hebben ze de rente verlaagd tot een dieptepunt, maar daardoor wordt ook de rekenrente waarmee de pensioenfondsen toekomstige verplichting moeten berekenen terug gebracht, waardoor ze bijna allemaal problemen krijgen met hun dekkingsgraden en moeten korten.

Bovendien is er geen pensioenprobleem, hebben de meeste pensioenfondsen ondanks de lage rente, de afgelopen jaren een fantastisch rendement gehaald. De afgelopen 20 jaar behaalden de pensioenfondsen een gemiddeld rendement van 7 procent. Meer dan voldoende om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

Je kunt ook stellen dat wat er gebeurt een voorbereiding is op wat er gaat komen voor de mensheid. Het snijden in pensioenen en de mensen er langzaam maar zeker aan laten wennen dat er straks helemaal geen pensioen meer zal zijn.

Want, het is natuurlijk niet ondenkbaar, dat wanneer de rentes langere tijd zo laag of zelfs negatief blijven, dat de pensioenleeftijd zoals die nu door Turner wordt voorgesteld ook een onhaalbare kaart zal blijken te zijn omdat de pensioenfondsen steeds lagere dekkingsgraden zullen hebben.

Dan wordt de pensioenleeftijd verhoogd naar 75, vervolgens naar 80 en dan uiteindelijk zullen we op een punt uitkomen, waarbij alle berekeningen zullen aantonen dat een pensioen gewoon geen haalbare kaart is en zal er een situatie ontstaan, waarbij mensen gewoon doorwerken totdat ze er letterlijk bij neer zullen vallen.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!