Deel Belgische rekeninghouders draait op voor schulden Optimabank

In België ontvouwt zich op dit moment een scenario dat voor iedereen met een bankrekening een nachtmerrie genoemd kan worden.

Van het ene op het andere moment kan je niet meer bij je bankrekening. Niet door iets wat jezelf hebt veroorzaakt, maar door problemen die door anderen zijn veroorzaakt.

Het volgende was er te lezen in de Belgische media:

“Gelet op de publicatie van berichten in de media over de situatie bij Optima Bank en om de gelijke behandeling van alle cliënten en schuldeisers te verzekeren, werd beslist om over te gaan tot een blokkering van de terugbetaling van de deposito’s van cliënten en van de andere schuldvorderingen van Optima Bank”, meldt de Nationale Bank in een persbericht. “Deze blokkering zal van kracht zijn tot wanneer nodige procedures opgestart zijn om de bankactiviteiten definitief af te wikkelen.”

Nu is de Optima Bank nu niet bepaald een bank zonder enige smet, maar tot voor enkele dagen geleden was het nog steeds een bank volgens de Belgische wet.

De in Gent gevestigde bank was in 1991 opgericht als een soort fusie tussen een financieel planner wat Optima van oorsprong was en een bestaande bank met de naam Ethias. Dit zal voor Optima de manier geweest zijn om een bankvergunning te krijgen en de nieuwe bank ging verder onder de naam Optima Bank NV.

Jarenlang schijnt er weinig aan de hand te zijn, totdat justitie in 2012 een inval doet bij de bank. Of beter gezegd, de Belgische FIOD, genaamd de Bijzondere Belastinginspectie. Deze inval werd later door de rechtbank in Gent onrechtmatig genoemd.

In september 2014 nam Optima zelf het besluit om haar bankactiviteiten af te bouwen:

Sinds 2015 worden geen spaarrekeningen meer aangeboden of kredieten verleend door Optima. Sindsdien is het balanstotaal van de bank verminderd van 769 miljoen euro tot 140 miljoen euro, onder meer door een vermindering van de deposito’s van cliënten van 683 miljoen euro tot 90 miljoen euro.

Maar, er schijnen nu weer dingen aan de hand te zijn bij de probleembank, want:

Bij een recente inspectie constateerde NBB “verschillende onregelmatigheden” bij het beheer van de bank. Er zijn ook aanwijzingen voor “mogelijke strafrechtelijke inbreuken”, schrijft de centrale bank.

En dus worden maar alle rekeningen van de klanten bevroren omdat men naar verluidt een bankrun wil voorkomen.

Dit is een meer dan verontrustende ontwikkeling, want dit betekent dat centrale banken op ieder gewenst moment klaarblijkelijk kunnen besluiten dat jij als klant niet meer de rekening van jouw bank terecht kunt.

Nu gebeurt het bij Optima, een kleine bank met nog ongeveer 14.000 rekeninghouders, maar morgen gebeurt dat bij de grote bank waar jij toevallig klant bent.

Geen probleem, wordt er gezegd, want onder het depositogarantiestelsel krijgt iedereen het bedrag op de rekening tot 100.000 euro uitgekeerd via het nationale garantiefonds.

Er wordt niet gezegd dat dit geld volgende week op je rekening staat, dus voorlopig ben je het in ieder geval kwijt.

Maar, het venijn zit hem in het volgende:

Het volgende wordt officieel verteld:

De beslissing om de rekeningen te blokkeren komt er om een bankrun te vermijden. Ook wil de Nationale Bank een gelijke behandeling verzekeren van alle klanten en schuldeisers.

Het gaat helemaal niet om een bankrun, het gaat om iets heel anders.

Een gelijke behandeling van schuldeisers. Daar heeft het mee te maken en totaal niets bij een mogelijke bankrun. Natuurlijk zijn ze bang dat mensen hun geld weghalen bij die bank als er problemen zijn.

Maar de reden is niet dat er dan liquiditeitsproblemen zouden ontstaan, de werkelijke reden is dat ze dan het geld boven die grens van 100.000 euro dan niet kunnen pakken.

Want, ook in het geval van Optima zal een deel van de rekeninghouders een deel van hun geld kwijt raken. Vanaf 1 januari dit jaar zijn namelijk de nieuwe Europese bail-in regels van kracht, waarbij klanten een deel van hun geld kwijt raken boven het depositogarantiebedrag als hun bank in de problemen komt.

Volgens de Belgische media:

Het Garantiefonds voor financiële diensten wordt ingeschakeld. Dat fonds zal de geblokkeerde deposito’s terugbetalen zoals wettelijk voorzien, dus tot 100.000 euro per deposant. Het is niet duidelijk hoeveel van die 14.000 rekeningen dat bedrag overschrijden. Maar volgens een woordvoerder van Financiën betreft het “maximaal 8.000 tot 10.000 spaarrekeningen waarvoor het garantiefonds zou kunnen aangesproken worden”.

Dat betekent dat er minimaal 4.000 rekeninghouders een deel van hun geld kwijt zullen raken volgens de nieuwe Europese bail-in regels.

Maar, het meest trieste is dat men de bevolking voorliegt. Er wordt niet gezegd: “We blokkeren de rekeningen, zodat wij daar geld van kunnen stelen”.

Want:

Met ingang van 1 januari 2016 komen alle banken in de Europese Unie onder nieuwe bail-in regels te staan, want betekent dat u als spaarders niet meer veilig bent als u meer dan €100.000 aan spaargeld op een bankrekening heeft staan. Spaargeld tot €100.000 valt in de hele Europese Unie onder het deposito garantiestelsel, maar alles wat boven deze grens zit loopt vanaf volgend jaar risico. Valt uw bank om, dan mag de bank alles boven die grens gebruiken om de verliezen op te vangen.

Optima wordt failliet verklaard, misschien zelfs vandaag nog, zoveel is zeker. Ook dat er een klanten geld kwijt zullen raken, zoveel lijkt ook zeker.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!