Het echte probleem is niet een Brexit, het is Duitsland

Het echte probleem is niet een Brexit, het is Duitsland

Alle ogen zijn deze dagen gericht op Engeland waar op 23 juni het volk zal besluiten over het wel of niet verlaten van de Europese Unie. Er zijn echter economen die zich niet zo druk maken over een eventuele Brexit, maar die wel met argusogen kijken naar Duitsland. Eén van die economen is de financieel…

Bevolking beetgenomen met invoering euro

Bevolking beetgenomen met invoering Euro

Op 1 januari 2002 kregen wij allemaal te maken met de euro als wettig betaalmiddel ter vervanging van de oude vertrouwde gulden. En daarmee was, in ieder geval voorlopig, een einde gekomen aan het guldentijdperk. Nu is er altijd beweerd dat bij die omschakeling de bevolking geen verlies zou lijden. Echter, de feiten laten een…