Nederland en België worden opgeofferd in mogelijke oorlog met Rusland

Allemaal leven wij graag in een wereld die stabiel is, waar geen onverwachte nare dingen gebeuren en het allerlaatste dat wij willen is een oorlog waarvan niemand kan voorspellen hoe deze zal gaan aflopen.

De acties van de Amerikaanse president Obama lijken echter een niet mis te verstane boodschap dat, wat Amerika betreft, ze volkomen superieur zijn aan Rusland en ze zelfs een nucleaire oorlog kunnen winnen.

Dit is de mening van onderzoeksjournalist en historicus Eric Zuesse, die verder gaat met:

Rusland heeft al diverse keren aangegeven, dat het zich grote zorgen maakt om het Amerikaanse raketschild dat op dit moment aan de grenzen van Rusland wordt geïnstalleerd. Dit betekent een totale afwijking van het nucleaire evenwicht waarvan tot op dit moment sprake was en het is dan ook een angstaanjagend vooruitzicht voor de Russische president Poetin dat er aan zijn grens raketten worden geïnstalleerd, waarmee zijn land kan worden aangevallen.

Poetin heeft divers keren getracht om hierover in gesprek te komen met zijn collega Obama, maar deze weigert simpelweg ieder gesprek over dit onderwerp. Dit bericht is afkomstig van de Russische onderminister van Defensie, Anatoly Antonov, is door Reuters naar buiten gebracht en de conclusie van Antonov is dat dit een “zeer gevaarlijke ontwikkeling” is.

Waar het in het kort op neer komt, is dat met dit systeem dat formeel “Ballistic Missile Defence” heet en een technische benaming heeft van “Aegis Ashore Missile Defence System”, een nucleaire verrassingsaanval op Rusland kan worden uitgevoerd.

Met dit systeem kunnen dan vervolgens ook de Russische raketten worden vernietigd die als vergelding voor een dergelijke aanval zouden worden afgevuurd, waardoor daarna de Russische bevolking geen enkele verdere nucleaire vergeldingsmogelijkheid meer zou hebben.

De gevolgen voor ons en voor een aanzienlijk deel van het noordelijk halfrond zouden zijn een complete nucleaire vergiftiging van de atmosfeer en een zogenaamde nucleaire winter. Deze beide factoren zullen er dan vervolgens voor verantwoordelijk zijn dat verreweg het grootste deel van de bevolking in ons land zal omkomen.

Sommige militaire analisten zijn van mening dat dit scenario voor Amerika te behappen zou zijn en misschien wel de moeite waard om hierdoor Rusland uit te kunnen schakelen.

Tot 2006 ging men er in Amerika altijd vanuit dat in een nucleaire confrontatie met Rusland er altijd sprake zou zijn van een M.A.D. situatie. Die letters betekenen Mutually Assured Destruction en dat betekent dat de uitkomst van een dergelijke oorlog altijd een totale vernietiging aan beide kanten zal zijn.

Dankzij een artikel in het vooraanstaande tijdschrift Foreign Affairs, getiteld “The Rise of Nuclear Primacy” is die gedachtegang veranderd. Het artikel stelt dat Amerika een superieure technologie bezit aan die van Rusland, dat dit van tijdelijke aard zal zijn, en dat Amerika gedurende die periode dat het een technologische voorsprong bezit ook in staat zal zijn om een nucleaire oorlog te winnen.

De tijd om dat te doen is echter heel beperkt, want er zal een punt komen waardoor de Russische technologische ontwikkeling die van Amerika zal evenaren en dan zijn we weer in de M.A.D. situatie.

Er beginnen steeds meer aanwijzingen te komen dat de huidige Amerikaanse president Obama een volger is van die theorie. Net zoals zijn beoogde opvolger Hillary Clinton dat is.

Er zijn dan ook mensen met de nodige kennis van zaken die waarschuwen dat van een beleid van het gebruiken van nucleaire wapens alleen voor defensie dit is veranderd tot een beleid waarbij als eerste nucleaire wapens kunnen worden ingezet, de zogenaamde preemptive strike.

Eén van de mensen is de bekende voormalige onderminister Paul Craig Roberts die het volhartig met de Russische president Poetin eens is, dat dit nieuwe raketschild een goede reden vormt voor de nodige zorg bij de Russen.

Zelfs publiekelijk waarschuwt Poetin nu dat het in gebruik nemen van dit raketschild niet zonder gevolgen zal blijven. Echter, niemand in het Westen vindt het de moeite waard om daarop te reageren. Uit de opmerkingen van Antonov blijkt duidelijk dat Obama er niet over wenst te spreken met Poetin, hetgeen een bevestiging lijkt dat hij een aanhanger is van de theorie van Amerikaanse nucleaire superioriteit en dat zij zich van Rusland weinig aan hoeven te trekken, omdat ze in staat zijn een dergelijke oorlog “te winnen”.

Rusland is ondertussen begonnen met de voorbereidingen voor het geval het wordt gedwongen om als eerste aan te vallen. De vraag is of Rusland dit ook op een gegeven moment daadwerkelijk zal doen, een aantal goed ingevoerde mensen op dit onderwerp stellen dat Rusland dat nooit zal doen.

Misschien is de houding van Obama daardoor te verklaren. Dat hij daardoor weigert om met Poetin over het raketschild gaat praten omdat hij weet dat deze toch niet als eerste zal aanvallen.

Maar, dat is een aanname en zelfs als Poetin zelf niet als eerste zou willen aanvallen, dan zijn er altijd nog de hardliners in het Kremlin die een andere mening zijn toegedaan en de Russische president steeds meer onder druk zetten.

Daarom is de beslissing van Obama om niet met Poetin te willen praten geen handige als je de nucleaire spanningen in de wereld wil verminderen. Hij heeft natuurlijk al zijn antwoord gegeven aan Poetin, niet door woorden, maar door zijn gedrag. Wat Obama gedaan heeft is de deur dicht gooien in het gezicht van Poetin.
Wanneer Amerika in de achtergrond inderdaad in de arrogante modus verkeert dat ze denken dat in staat zullen zijn om een nucleaire oorlog met Rusland te winnen en te overleven, dan ziet het er heel somber uit voor ons.

Nederland en België zullen dan de geschiedenis ingaan als “collateral damage” van deze oorlog.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!