Hoe ziet de wereld eruit als wij weg zijn?

Stel, dat er morgen iets zou gebeuren waardoor het menselijk ras in één keer zou verdwijnen van deze aarde. Hoe zou het verder gaan met onze aarde en wat zou er gebeuren met onze huisdieren en de kerncentrales?

Nog steeds verkeren sommige mensen in de waan dat de aarde een menselijke planeet nodig heeft om haar “te onderhouden”. Helaas voor hen, dat is een illusie. De aarde kan heel goed zonder mens, maar wij als mens kunnen iets minder goed zonder aarde.

De wereld is een dermate onstabiele plek om te wonen dat het helemaal niet ondenkbaar is dat er op een kwade dag een grote, waarschijnlijk door de mens veroorzaakte, ramp zou gebeuren, waarbij in één klap de totale wereldbevolking zou worden weg gevaagd.

Wat zou er dan gebeuren met al die infrastructuur die wij over de hele wereld hebben gebouwd? Zullen eventuele toekomstige bezoekers of nieuwe bewoners van de aarde nog kunnen zien dat wij hier hebben gewoond?

De onderstaande video geeft een antwoord op de meeste van die vragen. En dan zie je dat er uiteindelijk nauwelijks nog sporen over zijn van ons menselijk bestaan.

Dat de aarde zichzelf weer zal herstellen en dat flora en fauna weer terug keert naar haar natuurlijke staat.

Maar, wat iemand die de aarde over 50 miljoen jaar bezoekt nog steeds zal aantreffen zijn plastic flessen.

De video laat ons beseffen hoe kwetsbaar eigenlijk alles is wat wij als mensen op deze aarde proberen te bereiken.

Er zijn mensen die geloven dat wij als mensheid bezig met wat men noemt een ineenstorting van het systeem. Dat de situatie zoals die wordt geschetst in onderstaande video binnen niet al te lange tijd echt zal komen en dat dit zal worden veroorzaakt door de mens.

Iemand die hiervan overtuigd was, was de in 2014 overleden ex rechercheur van de politie van Los Angeles, Michael C. Ruppert. Hij verliet op een gegeven het politiekorps om onderzoeker en auteur te worden, waarbij hij de mensen waarschuwde voor de komende ineenstorting.

Volgens Ruppert bevinden wij ons als beschaving op wat hij noemt het “zero point” van de systematische ineenstorting. Dat is het punt waarop het duidelijk wordt dat wij ons in een situatie bevinden waarin de menselijke industriële beschaving als het ware implodeert.

De argumenten die hij aanvoerde kwamen voor een deel uit zijn werk als politieman, waarbij hij merkte dat de misdaad steeds meer toenam. Dat de mensen die de misdaden plegen, de roofdieren, zich veelal voedden aan de energie van de ineenstorting en daardoor actief op zoek gaan naar nieuwe slachtoffers.

Hij waarschuwde verder dat wij op dit moment te maken hebben met een ineenstorting van het klimaat, zoals onder andere in de hand gewerkt door de olieramp in de Golf van Mexico en de kernramp bij Fukushima. Dat als gevolg van dit soort rampen wij te maken zullen krijgen met het uitsterven van de mensheid.

Tijdens een grote presentatie die Ruppert gaf voor de studenten van de University van Washington in Seattle in 2005 waren zijn laatste drie woorden: Prepare, prepare, prepare.

https://www.youtube.com/watch?v=Wy7Q6wazD_E

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!