gestraftvoorschulden

Burgers moeten gestraft worden voor schulden, bankiers worden beloond

Burgers moeten gestraft worden voor schulden, bankiers worden beloond