Burgers moeten gestraft worden voor schulden, bankiers worden beloond

Wanneer je kijkt naar de partijen waaruit onze huidige regering is samengesteld, dan had je geen grotere tegenstellingen kunnen vinden.

En dus botst het iedere keer opnieuw, want wat de één wil, wil de ander niet en dan na maanden moeizaam onderhandelen komt er meestal een compromis uit waar niemand echt wat aan heeft en ook niemand dan ook echt blij mee is.

Nu botsen de partijen keihard in de Tweede Kamer over het voorstel van staatssecretaris Klijnsma om een adempauze van zes maanden in te stellen voor mensen die zwaar in de problemen zitten vanwege schulden.

Gedurende een zestal maanden mogen schuldeisers dan de persoon met schulden niet lastig vallen, zodat deze de kans krijgt om orde op zaken te stellen en eventueel schuldsanering aan te vragen.

De coalitiepartner VVD is het daar niet mee eens en zegt deze partij bij monde van Perjan Moors precies hoe zij erover denkt:
,,Het is niet de bedoeling om mensen te laten wegkomen met dat ze te veel schulden maken”, zei VVD’er Perjan Moors in de Tweede Kamer. ,,Schuldhulpverlening is bedoeld om financieel orde op zaken te stellen, niet om te pamperen, te pappen en nathouden.”

Moors wil dat een adempauze alleen wordt toegekend in uitzonderlijke, extreme gevallen en alleen als het ook in het belang is van schuldeisers. ,,Als mensen steevast uit de brand worden geholpen door de overheid, zullen zij niks leren van hun fouten.” Hij sprak over een totaal verkeerd signaal, en het zou onrechtvaardig zijn voor ,,u en mij als belastingbetalers die netjes hun rekeningen betalen”.

Er zijn een aantal zaken die opvallen in de redenatie van Moors:

Hij gaat er kennelijk van uit die iedereen die in de financiële problemen terecht dit zelf heeft veroorzaakt.

Men komt volgens Perjan in een schuldpositie terecht omdat er fouten zijn gemaakt. En dus moet die persoon worden gestraft omdat deze anders niets leert van die fouten.

Het volgende dat opvalt in het verhaal is dat het helpen van iemand die in de problemen zit gelijkgesteld wordt met pappen en nathouden.

Dan tenslotte spreekt Moors over rechtvaardigheid.

Natuurlijk zullen er mensen in een uitzichtloze schuld terecht komen doordat er fouten zijn gemaakt. Echter, heel veel mensen komen in een dergelijke situatie terecht omdat er dingen zijn gebeurd waarover zij geen controle hebben zoals het verlies van een baan, echtscheiding, sterfgeval, ongeluk enzovoort.

Deze mensen hoeven echt niet gestraft te worden, die zijn door het noodlot al meer dan genoeg straft.

Ook mensen die door “eigen schuld” in deze situatie terecht zijn gekomen verdienen hulp, omdat ieder mens fouten maakt en het heel mooi en menswaardig is als er dan hulp beschikbaar is om de problemen op te lossen.

Wat opvalt met mensen zoals Moors is dat ze nooit dit soort dingen zeggen als hun vriendjes de bankiers in de problemen zitten. Voordat Moors de politiek in ging was hij onder andere project manager bij de Rabobank.

Moors durft te spreken over rechtvaardigheid. De volgende twee paragrafen komen uit het nieuws van vorig jaar:

Hoewel de Rabobank het vertrouwen van de rechtsorde en de financiële markten ernstig heeft geschaad vanwege de manipulatie met de Libor-rentetarieven, zal de bank in Nederland niet strafrechtelijk worden vervolgd.

Volgens het hof zijn de schokkende malversaties in de financiële markt reden voor strafvervolging, maar wordt daar toch van afgezien mede vanwege de boetes die al aan de Rabobank zijn opgelegd.

Je hoort van Moors niet over het pappen en nathouden van de bestuurders van de Rabobank. Je hoort hem niet zeggen dat deze lui achter de tralies horen vanwege immense fraude die onder hun bewind plaats vond.

Je hoort Van Moors niet zeggen dat deze bestuurders eigenlijk TBS moeten krijgen, omdat ze een gevaar zijn voor de samenleving. Dat ze uit de maatschappij gehaald dienen te worden, niet om te leren van hun fouten, want dat zullen ze niet, maar om de belastingbetaler te behoeden voor de enorme schade wanneer hun bank door malversaties uiteindelijk omkiepert.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!