Lopen ook wij straks met kruiwagens vol geld?

De traditionele definitie voor inflatie is de vermeerdering van de hoeveelheid geld in omloop. De meesten zien inflatie als een prijsverhoging van de producten die men koopt, maar dat is slechts een voorspelbaar bijverschijnsel van inflatie.

Als de hoeveelheid in geld in omloop toeneemt, dan zullen de kosten van producten altijd stijgen om hier aan tegemoet te komen. Daarom heeft het bijmaken van grote hoeveelheden papiergeld alleen maar een heel tijdelijk positief effect. Uiteindelijk zal dit leiden tot een verhoging van de prijs van goederen en diensten, waardoor er opnieuw behoefte ontstaat om meer geld bij te drukken.

Het hierna volgende is afkomstig van een doorgewinterde specialist op het gebied van geld en investeringen, Jeff Thomas van Casey Research in Amerika:
In 1922 zat Duitsland tot over haar oren in schuld, een schuld die zo groot was dat ze onmogelijk terug betaald kon worden. De overheid probeerde wat te doen aan de enorme armoede die er heerste en besloot om meer geld bij te drukken.

Het bijdrukken loste het probleem niet op, dus drukten ze nog wat meer geld bij. En toen nog meer. Ze bleven dit doen totdat in de herfst van 1922 de Reichsmark zo weinig meer waard was dat je een kruiwagen nodig had voor de bankbiljetten om een brood te kunnen kopen.

Er is een verhaal uit die tijd dat er inderdaad een man met een kruiwagen met geld naar de bakker ging. Terwijl hij binnen met de bakker aan het onderhandelen was over hoeveel hij uiteindelijk voor dat brood moest betalen, werd zijn kruiwagen die hij buiten op de stoep had laten staan, gestolen. De dief kieperde het geld op straat en ging er met de kruiwagen vandoor.

Eenzelfde soort scenario zien we zich nu ontwikkelen in Venezuela. De leiders van dit land hebben totaal niets geleerd van de geschiedenis. Er werden recentelijk nog meer dan 5 miljard bankbiljetten afgeleverd in Venezuela, dit alles in een kleine 40 Boeing 747 vrachtvliegtuigen.

Tegelijkertijd is Venezuela druk bezig met het verkopen van haar goud om te kunnen betalen voor de nieuwe bankbiljetten.
Probleem waar dit land zo meteen tegen aan gaat lopen is dat het geen echt geld genoeg meer heeft om te kunnen betalen voor de vliegtuigladingen met nieuwe bankbiljetten. En daarmee komt dan een eind aan deze dwaze carrousel.

Keer op keer blijkt weer dat mensen niet leren van hun fouten, of beter gezegd niet willen leren. In 1923 gaf niemand de schuld aan het overmatig drukken en uitgeven van nieuw geld. Integendeel, velen waren toen zelfs van mening dat wanneer het bijdrukken nog iets langer geduurd zou hebben, alles wel weer op zijn pootjes terecht gekomen zou zijn.

Wat er toen in Duitsland gebeurde, gebeurt er nu in Venezuela en daarnaast is het de afgelopen 100 jaar nog een keer of 20 voorgekomen in andere landen, het meest recentelijk in Argentinië in 2000 en in Zimbabwe in 2008.

Maar, wat niemand schijnt te beseffen dat precies hetzelfde zal gaan gebeuren in Europa en Amerika in de nabije toekomst. Dat is geen overdrijving, maar het is een gegeven, want dezelfde economische fouten zullen altijd dezelfde dramatische gevolgen scheppen.

Twee jaar voordat het voormalig hoofd van de Federal Reserve, Ben Bernanke, werd benoemd, zei hij al tijdens een toespraak dat de FED bij een deflatoire ontwikkeling net zoveel geld zou bijdrukken als nodig is. Dit bleek geen ijdele dreiging.

De eigenaren van de Federal Reserve (voornamelijk banken) profiteren aanzienlijk van de verborgen belasting wat inflatie eigenlijk is. Ze verliezen daarentegen geld als er deflatie heerst.

We bevinden ons nu in een fase waarin wederom op grote schaal geld wordt bijgedrukt en waar de schulden van diverse landen zo enorm groot zijn dat ze nooit terug betaald kunnen worden. Dat betekent dat de geschiedenis ons leert dat de “stimuleringsmiddelen” van geld bijdrukken nooit en te nimmer hebben gewerkt en dat ook nu niet zullen doen.

Degenen die de geschiedenis hebben bestudeerd weten wat er straks ook zal volgen voor Amerika en Europa. Wat er gebeurt met landen die ineenstorten als gevolg van een hyperinflatie.

Zij die dat niet hebben gedaan, hoeven alleen maar achterover te leunen en te kijken naar een film die zich voor hun ogen ontvouwt. En dat is de film van de gebeurtenissen in Venezuela.

Zij kunnen dit doen, niet als ontspanning, maar om te kijken wat uiteindelijk hun eigen lot zou kunnen zijn. Wij mensen kunnen leren van de geschiedenis en ons wellicht voorbereiden op dingen die gaan komen.

De leiders van deze wereld hebben heel weinig of niets geleerd van de geschiedenis.

De volgende reportage geeft een beeld van de huidige situatie in Venezuela.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!