Monsanto wel populair bij de Duitsers

Eén van de meest omstreden bedrijven op aarde is toch wel het Amerikaanse bedrijf Monsanto.

Bij de meesten is Monsanto vooral bekend geworden door hun omstreden onkruidverdelger Roundup met daar in de mogelijk kankerverwekkende stof glyfosaat en hun activiteiten op het gebied van genetische manipulatie van gewassen.

Dit alles is dan ook reden voor een deel van de bevolking om morgen 21 mei 2016 wereldwijd een protestmars te organiseren tegen Monsanto. De Mars heet Mars tegen Monsanto, maar is niet alleen gericht tegen Monsanto, maar in feite tegen alle gentech bedrijven die zich bezig houden met praktijken zoals die niet door de natuur zijn bedoeld. Ook in ons land zijn er morgen een aantal marsen georganiseerd in diverse steden.

Echter, voor andere mensen is Monsanto een heel aantrekkelijk bedrijf en dat telt in dit geval in het bijzonder voor het Duitse chemiebedrijf Bayer. Deze heeft namelijk de afgelopen week een bod uitgebracht op Monsanto van maar liefst 42 miljard Dollar.

Bayer is bij velen bekend als de uitvinder van de aspirine en dit bedrijf ziet de overname van Monsanto als een goede aanvulling op hun eigen activiteiten en een betere toegang tot de Amerikaanse markt.

Waar we tegenwoordig over spreken is wat men noemt de agrochemische industrie. De combinatie chemie met landbouw, gecompleteerd door de farmaceutische industrie. En wanneer de overname van Bayer van Monsanto door zal gaan, dan hebben we wereldwijd één van de grootste bedrijven op het gebied van agrochemie.

Wereldwijd vindt er op dit moment een proces plaats waarbij de grote chemiegiganten steeds meer samen gaan. Vorig jaar hadden we al de aankondiging van een fusie tussen Dupont en Dow Chemical, waardoor een bedrijf ontstaat met een marktwaarde van 130 miljard Dollar.

Ook het Zwitserse Syngenta is eerder dit jaar overgenomen door de China National Chemical Corp voor 43 miljard Dollar. Monsanto had eerder een poging gewaagd om Syngenta over te nemen, maar die poging mislukte.

Het is nog niet zeker of de overname van Monsanto door Bayer doorgaat. De beleggers reageerden in eerste instantie niet erg positief en het aandeel Bayer verloor dan ook iets van 8 procent in waarde. De reden is niet omdat men de strategische voordelen niet ziet, maar meer omdat Bayer grote schulden moet maken om de overname te financieren, waardoor de kredietwaardigheid van Bayer zelf in het geding kan komen.

Bovendien aast er nog een Duits bedrijf op Monsanto en dat is BASF. De kansen dat Monsanto uiteindelijk in Duitse handen zal eindigen is dan ook vrij groot.

Het eindresultaat van al deze consolidatie activiteiten van de chemiereuzen is wel dat er straks een paar echte megabedrijven ontstaan. Deze bedrijven hebben dan de complete wereldmarkt in handen op het gebied van agrochemie en farmaceutische industrie.
Wanneer dit dan weer gecombineerd gaat worden met de voorgenomen handelsverdragen zoals TTIP, dan is het terecht dat burgers in Europa en ook Amerika zich grote zorgen maken.

Want, deze enorme bedrijven zijn vele malen groter en machtiger dan sommige landen op deze wereld en via de speciale clausules in de handelsverdragen kunnen ze in feite nationale overheden voor een deel buitenspel zetten.

Misschien is het slimmer om de Mars tegen Monsanto om te dopen naar de Mars tegen Corporatisme.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!