Banken willen je vakantiegeld niet

Het kan verkeren in deze wereld. Banken die geen geld willen klinkt ongeveer hetzelfde als een verslaafde junk die geen heroïne meer wil.

En toch is dat zo ongeveer de situatie waarin we nu verkeren.

Normaal gesproken zijn banken er ieder jaar als de kippen bij om met allerlei acties het publiek zover te krijgen dat ze hun spaargeld op een spaarrekening zetten of iets van dien aard. Er zijn nog wel een paar banken die iets doen zoals de ABN AMRO en ING, maar het animo is beduidend minder dan voorgaande jaren. Ze doen het waarschijnlijk ook alleen nog omdat het zo “hoort” en omdat het toch wel even wennen is dat je compleet anders moet gaan denken.

Volgens berichten op websites die zich bezig houden met sparen is er veel minder belangstelling bij banken omdat ze eigenlijk geld voor niets kunnen krijgen van de ECB en geen enkele behoefte meer hebben aan geld van klanten waarvoor ze nu toch nog steeds een nominale rente moeten betalen.

De ING zegt dat ze een enquête hebben gehouden, waaruit blijkt dat minder mensen van plan zijn om dit jaar hun vakantie uitkering op te potten. Dit zou dan veroorzaakt worden door een groter vertrouwen in de economie en het feit dat sparen zo goed als niets meer oplevert aan rente.

Ervaringen uit andere landen zoals bijvoorbeeld Japan leren dat mensen helemaal niet meer uit gaan geven wanneer de rente te laag wordt of zelfs negatief. Daar halen mensen hun geld juist van de bank om het vervolgens thuis in een kluisje te bewaren.

Uit diezelfde enquête van de ING bleek ook dat veel mensen het vakantiegeld niet daadwerkelijk aan vakantie zullen uitgeven, maar aan andere nuttige dingen zoals het aflossen van schulden.

Voor diegenen die hun salarisstrook nog niet hebben ontvangen is het waarschijnlijk goed om even voorbereid te zijn op het feit dat het netto bedrag dit jaar waarschijnlijk fors minder zal zijn dan voorgaande jaren. Volgens een dienstverlener uit die sector, ADP, heeft dat te maken met de afbouw van heffingskortingen.

Al met al zijn er uiteindelijk maar relatief weinig mensen die het vakantiegeld ook daadwerkelijk gebruiken om op vakantie te gaan. Want naast de bovengenoemde voorbeelden, hebben we natuurlijk ook nog de mensen waar we eerder over schreven die het vakantiegeld niet eens in handen krijgen omdat het in beslag is genomen.

Wanneer we dan kijken naar de historie van het vakantiegeld, dan is er een reden dat het eind mei wordt uitbetaald.

Ergens in de jaren 20 van de vorige eeuw begint men in dit land met het invoeren van vakantiegeld. In die tijd betekende dat niet dat je extra geld kreeg, maar wel dat je met vakantie kon terwijl je loon werd doorbetaald. Dit heuglijke feit was afgedwongen door loodgieters en bouwvakkers die staking ware gegaan omdat ze tijdens hun vakantie hun loon doorbetaald wilden hebben en dit niet opnemen als onbetaald verlof zoals het tot die tijd was geweest.

Een extra betaling in de vorm van geld begon eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog. Men had in die tijd ook gewoon het vakantiegeld nodig om op vakantie te gaan, want een vakantie bij elkaar sparen vanuit het gewone loon zat er meestal niet in.

Het is dan ook altijd de bedoeling geweest dat dit geld gebruikt zou worden voor vakantie, omdat ook de werkgevers hier baat bij hadden. Het personeel kwam na de vakantie uitgerust en gemotiveerd weer terug en kon er weer een jaar tegen.

En dat is de reden dat het vakantiegeld in één keer volledig en aan het eind van mei wordt uitgekeerd.

Misschien moet het systeem van vakantiegeld worden veranderd in zoverre dat alle experts het er wel met elkaar over eens zijn dat een vakantie voor iedereen noodzakelijk is om niet totaal afgestompt te raken. Daardoor zou het dan wettelijk gezien onmogelijk gemaakt moeten worden dat iemand beslag kan leggen op vakantiegeld.
Iemand die schulden heeft, zal ook gewoon blijven eten en slapen, omdat ze anders niet meer kunnen functioneren in de maatschappij. Wanneer nu ook vakantie wordt aangemerkt als een elementaire levensbehoefte, dan zijn we al een heel eind verder.

Dan hoeft alleen iemand in Den Haag dit maar op te pakken en verder uit te werken tot een wetsvoorstel. Degene die dat doet wordt voor de rest van zijn of haar leven door de mensen met schulden in dit land op handen gedragen.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!