Het wordt zo langzamerhand tijd voor dat basisinkomen

Het huidige economische systeem loopt een beetje op zijn eind zo te zien, omdat wat de centrale banken ook doen met uitvoeren van extra stimuleringsmaatregelen, niets schijnt te werken.

Het idee van de Europese Centrale Bank is om iedere maand nu voor 80 miljard Euro aan staats- en andere obligaties op te kopen, waardoor er meer geld beschikbaar komt, wat dan weer in de economie kan worden geïnvesteerd.

Het is niet duidelijk waar die 80 miljard Euro per maand precies naar toe gaan, duidelijk lijkt ondertussen wel dat ze niet in de “normale” economie terecht komen. Er worden niet allerlei nieuwe projecten gestart met nieuwe banen voor het steeds groter wordende leger van jeugdwerkelozen.

Ook duidelijk is dat het geld niet bij de burgers terecht komt, waardoor die ineens allemaal geld uitgeven om de economie te stimuleren.

Kortom, de 80 miljard Euro per maand van de ECB verdwijnt ergens in een zwart gat.

Wanneer je dan bedenkt dat er naar schatting iets van 8.000 miljard Euro werkeloos in geheime offshore rekeningen rondhang, dan heb je wel een aardig idee waar de 80 miljard per maand van de ECB uiteindelijk eindigen.

Of zoals Jelle Versieren, economisch historicus aan de universiteit van Antwerpen schreef:

Dit is de échte schande van Panama Papers: de langdurige werkloosheid van 8.000 miljard euro. Wie haalt het uit de hangmat?

De enigen die de economie echt weer op gang kunnen helpen zijn de consumenten. Dan is het ook logisch dat wanneer je de economie wilt stimuleren, je gaat zorgen dat het benodigde geld daarvoor bij die consument terecht komt.

En dan lijkt een basisinkomen voor iedereen best een heel aantrekkelijke optie.

Niet alleen zou het bij heel veel mensen een geweldig stuk spanning weghalen, want ze zijn wat er ook gebeurd in ieder geval verzekerd van een stuk basisinkomen. Dit feit alleen al zal zorgen voor enorme verminderingen van spanningen in de maatschappij.

Wanneer mensen geen geldzorgen hebben, worden ze opeens veel aardiger mensen. Er zal dan ook minder agressie zijn en minder misdaad.

Vaak wordt gezegd dat het financieren van een basisinkomen voor iedereen een onhaalbare kaart zou zijn. Dat is uiteraard niet waar, want het is simpelweg een kwestie van een keuze maken.

Er is wel berekend dat een redelijk basisinkomen voor de Nederlandse bevolking rond de 200 miljard Euro per jaar zou kosten. Een fiks deel van dit bedrag wordt al gedekt door de bedragen die nu jaarlijks worden betaald aan sociale zekerheid en toeslagen.

Indien het huidige belastingstelsel wordt gehanteerd zal men, omdat het eerste deel van het inkomen wordt gevormd door het basisinkomen, wat hoger worden belast voor inkomen uit arbeid. Dit alleen al is waarschijnlijk voldoende om de rest van het gat te dichten.

Daarnaast zal de burger natuurlijk meer geld gaan uitgeven, waardoor er meer geld aan BTW en vennootschapsbelasting binnen komt bij de overheid. Als daarnaast dan ook iedere burger in ruil voor een basisinkomen actief meewerkt om belastingontduiking te voorkomen, dan houdt de overheid waarschijnlijk geld over en kan het beginnen met het aflossen van de staatsschuld.

Belastingontduiking is alleen mogelijk als er mensen zijn in het land die daaraan meewerken. Wanneer mensen in dit land gelukkig zijn met hun basisinkomen, dan zullen zij zich niet snel lenen voor het verrichten van hand- en spandiensten aan die genen die alles voor zichzelf willen oppotten in een ver weg locatie.

Het heeft alles te maken met de (politieke) wil om een basisinkomen te kunnen invoeren. En aangezien centrale banken er heel erg bij zijn gebaat om de economie weer op gang te krijgen en de voor hen broodnodige inflatie, zullen ook zij bereid zijn om aan dit soort plannen hun goedkeuring te verlenen.

En dat is heel belangrijk, want overheden zijn misschien belangrijk, maar centrale banken nog veel belangrijker.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!